PostNord följer praxis och instruktioner från Tullverket

I Svenska Dagbladet idag finns en artikel om PostNords hantering av moms på försändelser som importeras från länder utanför EU. Innebörden är att svenska staten går miste om skatteintäkter eftersom varor värda under 22 € inte momsdeklareras utan levereras direkt till privatkunder.

Genom beslut av den svenska regeringen är PostNord den enda operatör i Sverige som lyder under UPU-konventionen som bland annat reglerar import och export av postförsändelser. PostNord hanterar dessa paket i enlighet med praxis och instruktioner från Tullverket.

I dagsläget anländer ungefär 150 000 småpaket dagligen bara till Arlanda, framförallt varor som kommer från kinesiska e-handlare. Av dessa försändelser är det endast ett tusental som har en frakthandling där det framgår att värdet överstiger 22 € och därmed beläggs med moms, och tull om värdet dessutom överstiger 1 500 kronor. Lite drygt 99 % av dessa försändelser skickas därför direkt vidare till konsumenten. För dessa varor är det formellt sett konsumenten som själv har ett ansvar att rapportera och betala in moms till staten.

Detta är en praxis som tillämpades redan under den tidigare lagstiftningen fram till den 1 maj 2016 då den nya tullagen trädde ikraft. PostNord har inte fått några föreskrifter eller andra instruktioner i syfte att förändra praxis med anledning av den nya lagstiftningen. Vi vill framhålla att dagens hantering sker i nära samarbete med Tullverket som till och med dagligen har personal på plats i PostNords lokaler.

Det kan i sammanhanget även vara intressant att ta del av vad Skatteverket och finansminister Magdalena Andersson har sagt i frågan.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:26