PostNord förändras för kundernas skull

PostNords medarbetare delar ut allt fler e-handlade paket till Sverige hushåll. Samtidigt blir de fysiska breven allt färre. Det leder till att verksamheten måste ställas om i snabb takt. 

I rapporten PostNord lyssnar och agerar berättar vi hur vi arbetar för att säkerställa en hög kvalitet samtidigt som vi förändras för att möta kundernas förändrade behov. Läs den här. 

Att fortsätta vara relevanta för sina kunder är ett ständigt pågående arbete för alla företag. Under 2015 påbörjade PostNord den kanske största omstöpningen i företagets långa historia, just för att kunna fortsätta vara svenskarnas förstahandsval vid leverans till dörren. Inom några områden hade vi för bråttom – flera förändringar gjordes parallellt och för snabbt. Det ledde i sin tur till oacceptabla störningar för avsändare och mottagare.

Den nya rapporten beskriver utförligt vad PostNord Sverige har lärt sig av de förändringar som gjordes under 2015 och inledningen av 2016 och hur vi förändrat vårt arbetssätt så att förändringsarbetet kan fortsätta i snabb takt utan för stora störningar i kvaliteten.

Kvalitet kan mätas på många sätt. Hur kunder upplever den är en dimension som behöver fångas upp, och vi har introducerat fler sätt för kunder och postmottagare att berätta vad de tycker. Förutom den traditionella kundservicen finns nu också en app där man betygssätter leveranser samt ett enkelt formulär på webben.

Det är glädjande att så många tar sig tid att berätta att de är nöjda, men självklart finns det de som inte är det. Vi har blivit bättre på att samla in och lyssna på våra kunders synpunkter och på att snabbt agera för att förbättra och anpassa vår verksamhet när vi får reda på att något inte fungerar som det ska. Vi kommer aldrig att slå oss till ro när det kommer till kvalitet och service.  Så fortsätt berätta för oss när leveranser fungerar – och när de inte fungerar. 

Om du har generella synpunkter på vårt arbete är du alltid välkommen att lämna dem här.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:38