PostNords VD om kvalitet

I samband med att vi i fredags presenterade kvartalsrapporten passade jag på att berätta om vårt kvalitetsarbete som är väldigt viktigt och där jag känner ett stort personligt engagemang. Jag inser att mitt uttalande kunde uppfattas på ett olyckligt sätt och vill gärna förtydliga mitt uttalande om att det är en myt att post försvinner.

Visst sker det enskilda fel, och enstaka brev kan komma bort. Det är beklagligt när det sker, och vi jobbar givetvis för att varje brev ska komma fram till rätt mottagare i rätt tid.

Däremot är det en missuppfattning att en stor andel post dagligen försvinner utan att komma tillrätta. Det är dessutom inte bara vi som delar ut post.

Så arbetar vi med kvalitet

Låt mig klargöra hur vi arbetar med kvalitetsfrågorna. PostNord är utsedd av Post- och Telestyrelsen att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. Det  innebär bland annat att 85 procent av alla brev som är inlämnade för befordran över natt ska delas ut dagen efter, och 97 procent ska ha delats ut senast inom tre dagar.

De här kraven har sitt ursprung i EU:s postdirektiv. För att man ska kunna mäta kvaliteten och för att resultaten ska vara jämförbara mellan EU-staterna är mätningarna harmoniserade. Vad som ska mätas och hur det ska gå till är alltså bestämt i  en internationellt vedertagen standard.

Kvaliteten mäts av utomstående part

Brevkvaliteten i PostNord Sverige mäts av en utomstående part, Kantar Sifo. Av Kantar Sifo utsedda personer registrerar när breven postas och delas ut. Kantar Sifo sammanställer och redovisar mätningarna till PostNord. Denna mätning har gjorts på samma sätt under många år.

Under främst 2015 och i början av 2016 hade stundtals PostNord bekymmer med kvaliteten. Vi har jobbat hårt för att komma tillrätta med den och det är därför glädjande att se att siffrorna hitintills för 2017 ser mycket bättre ut.

Senaste kvalitetssiffrorna

För mars låg kvaliteten på nästan 94 procent. Efter tre dagar hade 99,8 procent kommit fram till rätt mottagare. Kvaliteten går något upp och ner över månader och vi är givetvis beroende av till exempel väder och att det inte är stopp på tågtrafiken eller i flyget.  Men även vi gör som sagt fel. De här siffrorna ligger dock idag långt över postförordningens krav på 85 procent respektive 97 procent.

Kan man då använda den här statistiken för att mäta om brev har försvunnit? Den här mätningen är utformad för att mäta kvaliteten för befordran övernatt och inom tre dagar, eftersom det är de krav som finns i EU:s postdirektiv och i den svenska postförordningen.

Det förekommer ett visst bortfall av ett antal olika anledningar. Det kan exempelvis röra sig om tekniska fel, där brevet kommer fram men där transpondern har slutat att fungera och därmed inte ger ett korrekt mätvärde.

Den mottagande panelisten kan ha varit bortrest och  därför inte kunnat ange med säkerhet vilken dag  brevet kom fram. I vissa sällsynta fall kan en mottagares postlåda ha vittjats, eller en av PostNords brevlådor utsatts för sabotage. Det sker lyckligtvis inte ofta men ibland händer det och det är svårt att gardera sig emot det.

Slutligen kan ett brev bli utdelat till fel mottagare, det är olyckligt men det händer tyvärr. I de fall ett brev har kommit fel uppskattar vi om man lägger brevet på en vanlig gul postlåda så levererar vi det rätt. I våra mätningar kan vi dock inte se vad som ligger bakom att ett testbrev inte registrerats på rätt sätt och varför det inte tas med i mätningen. Att ett brev försvinner undervägs är trots allt mycket ovanligt.

Bra siffror igen

Det vi dock kan se är att kvaliteten är tillbaka på historiskt sett väldigt bra siffror och vi är verkligen glada över utvecklingen. Det innebär dock inte att vi är helt felfria. Under förra året skickades nästan 1,8 miljarder brev i Sverige, och nästan alla kom fram av dessa.

Slutligen vill jag passa på att utlova att vi tar kvalitetsfrågorna mycket allvarligt och att vi när problem uppstår jobbar med att lösa dessa så fort som möjligt. Alla medarbetare är mycket fokuserade på det.

/Håkan Ericsson, koncernchef PostNord

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:44