Remissvar - digital förvaltning

PostNord har i ett remissvar idag svarat på betänkandet [PDF] från utredningen digitalforvaltning.nu.

I utredningen föreslås att alla myndigheter bör kunna kommunicera med hjälp av en säker elektronisk brevlåda. PostNord tycker att utredningens förslag är rimliga, men poängterar att den svenska lagstiftningen och regleringen av post måste reformeras och anpassas efter medborgarnas och företagens nya behov och önskemål.

Här finns hela remissvaret.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:37