Så möts miljömålet

Svenska företag satsar alltmer på att minska sin miljöpåverkan. PostNord har som mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020 – samtidigt som vi ska köra tyngre och större gods framöver. ”Det är ett utmanande mål, säger Mårten Sjölin”, miljöchef i PostNord Sverige.

40 procent. Med så mycket ska utsläppen av växthusgaser inom EU minska mellan 1990 och 2030. Förutom detta gränsöverskridande mål har den svenska regeringen även satt upp en rad nationella mål för hur miljöproblem ska lösas nu istället för att lämnas över till kommande generationer. Det handlar om saker som hur vi ska få en giftfri miljö och ett skyddande ozonskikt.

Men det är inte bara från politiskt håll det råder miljöfokus. Svenska företag satsar i allt större utsträckning på tydliga strategier för att minska sin miljöpåverkanVi är ett av de företag med ett konkret miljömål: Att minska koldioxidutsläppen i hela koncernen, det vill säga Sverige, Danmark, Norge och Finland, med 40 procent under perioden 2009-2020. Hittills har utsläppen minskat med 23 procent.

LÄS MER: PostNords miljömål godkänt av Science Based Targets

På en dag kör PostNord Sveriges medarbetare ungefär 40 varv runt jorden. Att minska förbrukningen av fossila bränslen är därför högt prioriterat för att nå utsläppsmålet. Företaget har snabbt ökat andelen bilbränslen och ungefär 25 procent av allt bränsle som tankas i fordonen är biobränsle. Det är främst HVO som används - en helt förnybar och fossilfri diesel som medför en minskning av växtgaserna med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

PostNord har ett avtal med Circle K som innebär att företaget kan tanka stora volymer HVO100, en helt ren variant av HVO, på ett antal tankstationer runtom i Sverige.

”Ökningen av biodiesel har bidragit mycket till att vi ligger enligt vår plan att nå målet 2020. Biodiesel i våra egna och våra entreprenörers fordon har minskat CO2-utsläppen med minst 15 procent”, säger Mårten Sjölin.

LÄS MER: Ett målmedvetet arbete – så tar de ansvar

Här är 3 andra viktiga verktyg för att möta miljömålet:

  • Inköp av grön el bidrar till PostNord Sveriges energimål att minska sin energianvändning med 30 procent mellan 2014 och 2020.
  • Miljökontrakt. Alla chefer får skriva under ett målkontrakt med CO2- och energimål för just den chefens ansvarsområde. Konkreta handlingsplaner anger hur dessa mål ska nås.
  • Miljötävlingar. För att skapa engagemang för miljöfrågan bland medarbetare anordnas tävlingar av olika slag. Exempelvis sker varje månad en tävling mellan postterminalerna gällande energianvändning och i höst anordnas en eco rally-tävling mellan länderna i koncernen.
Senast uppdaterad: 2016-06-29 08:53