Styrelseordförande Jens Moberg: Styrelsen och ägarna har fullt förtroende för Håkan Ericsson

Lördagens SvD Näringsliv innehåller två artiklar som rör PostNord. Den första fokuserar på att PostNord inte kommenterar dialogen med regeringen med anledning av statsminister Stefan Löfvéns uttalanden i fredags om kollektivavtal. I den andra artikeln uttolkar tidningens Jonas Fröberg statsministerns uttalanden som en uppmaning till PostNords koncernchef Håkan Ericsson att avgå.

I fredagens SvD uttalade sig statsminister Stefan Löfvén kring frågan om krav på kollektivavtalsliknande villkor för de åkerier som PostNord anlitar. SvD krävde då en redogörelse kring vilken dialog som förts med statsministern i dessa frågor.

PostNord meddelade tidningen att företaget för dialogen kring dessa frågor med ägarna och att PostNord delar synen att det är viktigt att alla aktörer ställer krav på och följer upp att underleverantörer arbetar med hållbara arbetsvillkor och att PostNord skall agera som en förebild.

I en kommenterande artikel uttolkade Svenska Dagbladets Jonas Fröberg statsminister Löfvéns uttalanden som en uppmaning till koncernchef Håkan Ericsson att avgå.

PostNords styrelseordförande Jens Moberg slår fast att koncernstyrelsen har fullt förtroende för koncernchef Håkan Ericsson.

 

Av PostNord Sveriges samtliga transporter körs 95 procent av egna chaufförer eller externa åkerier som har svenska kollektivavtal.

När det gäller PostNords distributionsverksamhet körs huvuddelen (90 procent) med egna chaufförer och resten med upphandlade åkerier och där begär vi kollektivavtal.

När det gäller inrikes, det vill säga godstransporter mellan våra terminaler och godstransporter direkt från avsändare till mottagare, använder vi i huvudsak externa åkerier varav 92 procent har svenska kollektivavtal.

Om utrikestransporter

Utrikestransporter körs enbart med inhyrd kapacitet och där krävs att åkerierna följer nationella bestämmelser EU:s regler, och PostNords leverantörskod (pdf) .

Vi kräver att de åkerier vi anlitar följer nationella bestämmelser, EU-regler och PostNords leverantörskod och följer löpande upp detta både i egna kontroller och i revisioner med medverkan av externa revisorer. Om leverantörskoden inte följs säger PostNord upp avtalen och avslutar relationen.

- Koncernstyrelsen och ägarna har fullt förtroende för Håkan Ericsson och den övriga ledningen. PostNords krav har löpande skärpts genom vår leverantörskod för transporter samtidigt som vår uppföljning och våra kontroller har utvecklats. Vi har dessutom en nära dialog med ägarna om hur detta hanteras, säger styrelseordförande Jens Moberg.

- Håkan Ericsson och den övriga ledningen tar dess frågor på stort allvar och med djupt engagemang och styrelsen har fullt förtroende för att hanteringen sker på ett fullt tillfredsställande sätt. PostNord är i även i det nordiska perspektivet en liten aktör. Samtidigt är transportnäringen en svår bransch och vi ser från PostNords sida gärna att man från myndigheterna i de berörda länderna skärper reglerna som naturligtvis ska omfatta alla aktörer och kombineras med kontroller och uppföljning från främst polisens sida, fortsätter Jens Moberg.

 

Tidigare blogginlägg

 

Senast uppdaterad: 2017-02-07 13:17