Vad är ett rimligt porto?

I media förekommer det ibland uppgifter om att PostNord kraftigt vill höja portot, något som inte stämmer. 

Enligt nuvarande regelverk får PostNord inte höja portot mer än inflationen, en prisreglering som saknar motstycke i Sverige.

Ett av Europas lägsta porton

Den här regleringen har lett till att Sverige har bland Europas lägsta porto. Ett A-brev upp till 50 gram kostar i Sverige 7 kronor, medan motsvarande porto i Norge och i Finland ligger på 20 respektive 12 kronor.

PostNords kostnader är i stor utsträckning fasta. Brevbäraren ska alltid göra sin runda och om hen delar ut 1 eller 5 brev påverkar inte det kostnaden nämnvärt. När brevvolymerna faller innebär det därför att kostnaden per utdelat brev kraftigt stiger, men pristaket gör att PostNord inte kan få kompensation för detta.

Orimligt pristak

Det här pristaket är orimligt och för ungefär ett år sedan föreslog därför regeringens postlagsutredning ett reformerat pristak som gör att PostNord i större utsträckning kan anpassa portot till fallande brevvolymer, men fortfarande kommer, enligt det här förslaget, regleringen hålla nere PostNords möjliga portohöjning.

Det kommer alltså sannolikt inte ens vara möjligt för PostNord att höja portot kraftigt, även om vi så hade önskat.

Vi vill inte höja kraftigt

Men det viktiga är att vi inte ens vill höja portot kraftigt. Eftersom våra kostnader i stor utsträckning är fasta kommer fallande brevvolymer att slå direkt mot vårt resultat när kostnaderna slås ut mot allt färre skickade brev. En kraftig höjning kommer direkt att driva på digitaliseringen och utvecklingen mot allt färre skickade fysiska brev. Ett kraftigt höjt porto vore för PostNord direkt negativt och inget som vi själva kommer att föreslå.

Den höjning som vi ser framför oss ligger på en krona ungefär.

Den höjning som vi ser framför oss ligger på en krona ungefär. Det skulle innebära en kostnad på 8 kronor att få ett brev som med 94 % sannolikhet når mottagaren redan dagen efter det postats. Det tycker vi är ett rimligt porto.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:44