Vägen som laddar bilen

Nästa år kan en specialbyggd ellastbil rulla på en av världens första elvägar. Vägen mellan Arlanda och Rosenberg projekteras just nu och ska möjliggöra fossilfria godstransporter.”Det här är framtiden för att komma åt utsläpp från våra tunga fordon, säger Mårten Sjölin”, miljöchef på PostNord Sverige.

”Det här är framtiden för att komma åt utsläpp från våra tunga fordon, säger Mårten Sjölin”, miljöchef på PostNord Sverige.

En stor del av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken. Ett sätt att komma åt utsläppen från den tunga trafiken är elvägar som laddar fordonen samtidigt som de körs.

Under 2017 kan Sverige bli en av de första länderna i världen med en väg där en elskena laddar fordon via en släpkontakt. Just nu förbereds den två kilometer långa teststräckan, mellan Arlanda flygplats och Rosersberg, som kommer att möjliggöra fossilfri transport av gods till och från PostNords logistikcenter i Rosersberg.

Elskena i vägen mellan Arlanda och Rosersberg som möjliggör helt klimatneutrala godstransporter.

Trafikverket har skjutit till pengar till projektet som är ett samarbete mellan bland andra NCC och PostNord. Just nu tillverkas den specialbyggda ellastbilen som ska trafikera sträckan och i slutet av året är planen att genomföra tester med lastbilen på en specialbyggd testbana som finns vid Arlanda. Testerna kommer att genomföras vintertid för att se hur väl tekniken klarar av kallare väder.

I drift nästa år

”Faller testerna väl ut kommer vi att kunna köpa in transporten och förhoppningsvis dra igång projektet nästa år. Det blir i så fall första gången tekniken används i skarp drift”, säger Mårten Sjölin. 

Planen är att också installera en laddare vid terminalen i Rosersberg som kan stödladda lastbilen medan man lossar gods.

Problemet med att använda eldrivna fordon inom tunga transporter är att batterierna är alldeles för stora för att kunna transportera gods på ett kostnadseffektivt sätt. Men tack vare den planerade elvägen kan lastbilen få tillräckligt med kraft för att köra hela sträckan på sitt inbyggda batteri.

Elvägar kan minska CO2-utsläpp med 40 %

”I stor skala kan elvägar som denna bidra till att vi når vårt miljömål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent under perioden 2009-2020”, säger Mårten Sjölin.

Elvägen är tänkt att löpa parallellt med E4:an då motorvägen är för hårt belastad för att kunna användas som teststräcka. Idag går PostNords lastbilar i skytteltrafik på den totalt en mil långa sträckan mellan Rosersberg och godsterminalen på Arlanda.

”Det här projektet är en viktig pusselbit i vår miljösmarta distribution på Arlanda. Idag minskar vi flygets belastning genom det så kallade Green Air Mail-programmet? och godset hanteras på vår Green Building-märkta terminal i Rosersberg, som har en av Sveriges största solceller på taket”, säger Mårten Sjölin.

I slutet av juni invigdes en annan typ av elväg för tung trafik, på E16 mellan Gävle och Sandviken, där strömmen alstras via luftburna kontaktledningar. Med detta forskningsprojekt blev Sverige först i världen med en elektrisk motorväg för lastbilar. Ett liknande upplägg pågår i USA och ska lanseras i juli i år.

Att ladda fordonen via en spänningsförande skena i marken har dock många fördelar, menar Mårten Sjölin.

”Det är generellt billigare än andra typer av elvägar. Och eftersom skenan ligger längs med vägen kan den även användas av bilar.”

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:54