Vi gillar konkurrens

Varför behövs egentligen konkurrens på postmarknaden?

Den frågan fick vi representanter från PostNord innan påsk vid organisationen Hela Sverige ska levas ordförandeträff. Vi fick svara på en hel del frågor och ta emot både ris och ros. Frågeställaren undrade om det inte ledde till onödiga miljöutsläpp när post både från PostNord och Bring delas ut.

Visst blir miljöutsläppen från två bilar större än från en, men vi tror att en begränsning av konkurrensen skulle vara till nackdel för vårt samhälle och inte minst för alla konsumenter av posttjänster.

Miljöutsläpp måste ner

På PostNord arbetar vi aktivt för att bli mer miljövänligare genom att föra över mer brev och paket på järnväg och vi köper in allt fler fordon som drivs av el. Vi har ett ambitiöst mål om att koldioxidutsläppen ska ner med 40 % till 2020 och vi har redan kommit mer än halvvägs mot detta mål.

Däremot tänker vi inte använda miljöargument för att begränsa konkurrensen. Sverige var ett av de första länderna att öppna upp postmarknaden för konkurrens vilket gjorde att dåvarande Posten tidigt tvingades att effektivisera sin verksamhet och att konstant se över hur tjänsterna kunde bli ännu bättre och attraktivare för våra kunder.

PostNords främsta konkurrensfördel

En av PostNords främsta konkurrensfördelar är vår närvaro. Vi besöker i stort sett alla Sveriges hushåll alla arbetsdagar i veckan, året om. Vi har effektiviserat våra flöden och kan därmed transportera brev och paket till alla hushåll till låga kostnader.

Genom att erbjuda bra tjänster till konkurrensmässiga priser kan vi fortsätta vara det naturliga valet för Sveriges konsumenter. Konkurrensen gör att vi ständigt tvingas tänka i nya banor för att inte tappa marknadsandelar. 

Konkurrens på lika villkor

Däremot tycker vi att konkurrensen ska ske på lika villkor, vilket tyvärr inte är fallet idag.

Post och Telestyrelsen har utsett PostNord som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten, och samtidigt bestämt att våra prislistor och volymrabatter måste redovisas öppet. Våra konkurrenter kan alltså direkt läsa vilka villkor och priser som vi kan erbjuda, och lägga sig strax under om de kan och så önskar. Det här gör att PostNords möjligheter att konkurrera allvarligt försämras.

Vi gillar konkurrens, men ännu hellre konkurrens på lika villkor!

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:58