Vikten av att adressera rätt

Den senaste tiden har många inslag i media handlat om försändelser som inte kommer fram i tid eller inte når sin mottagare alls. Det kan finnas flera skäl till att en försändelse försenas, och ett av dem är adresseringen.

När adressen saknas eller inte är korrekt blir det förstås svårare för ett brev att nå fram. En korrekt adress hjälper inte heller om personen som ska ha brevet har flyttat från adressen utan att begära eftersändning av sin post.

Många känner inte till att det inte räcker att anmäla till Skatteverket att man flyttat för att all post ska komma rätt. Givetvis kommer brev med den nya adressen fram som de ska, men om en avsändare använder en gammal adress uppstår problem. Brevet kommer då till ett brevbärarkontor, där man långt ifrån alltid vet vart en enskild person har flyttat. På en mindre ort kanske man känner varandra bättre och vet att det gula huset vid ån fått nya invånare, men i en större stad kan man av naturliga skäl inte ha den kollen.

För att alla försändelser ska komma rätt behöver den som flyttat begära eftersändning av sin post hos Svensk Adressändring. Då adresseras brev med den gamla adressen automatiskt om, och man behöver inte gå miste om någon försändelse.

När PostNord inte kan hitta mottagaren skickas det tillbaka till avsändaren, om den finns angiven på kuvertet. När varken mottagare eller avsändare går att nå kallas brevet obeställbart, och skickas vidare till Post- och telestyrelsens, PTS, detektiver i Kiruna. Myndigheten har rätt att öppna brev för att hitta en mottagare, något som PostNord eller de andra operatörerna aldrig får göra.

I en storstad flyttar man oftare än på mindre orter, och fler bor i andra hand eller inneboende. Då är det extra viktigt att både namn och adress är korrekt. Annars riskerar brevet att bli försenat medan vi försöker hitta den som ska ha det.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:37