Viktigast med tillförlitlighet

Svenskarna kommunicerar allt mer elektroniskt och handlar allt fler varor på internet. Det gör att postservicen måste anpassas för att möta de förändrade kraven. Tillgänglighet och tillförlitlighet är det centrala. 

"Det viktigaste när det gäller framtida postservice är inte att posten kommer dagen efter utan att vi kan behålla den service som lantbrevbäringen ger", sa Staffan Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska leva på ett seminarium i Almedalen i går.

Ökad digitalisering innebär att svenskarna kommunicerar allt mer elektroniskt och handlar allt fler av sina varor via internet. Vilka konsekvenser det medför när det gäller brevbäring och leverans av varor, inte minst på landsbygden, var temat för paneldiskussion som PostNord arrangerade i Almedalen 5 juli. PostNords koncernchef Håkan Ericsson diskuterade den pågående postlagsutredningen med regeringens särskilda postutredare, Kristina Jonäng, Staffan Nilsson, ordförande för Hela Sverige ska leva, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot, och Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot. 

Staffan Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska leva och regeringens postutredare Kristina Jonäng.

Staffan Nilsson framhöll att postverksamheten för hela landet är otroligt viktigt, inte minst på grund av den växande e-handeln som ger landsbygden tillgång till lika stort utbud av varor som i storstäder.

”Det viktigaste när det gäller framtida postservice är inte att posten kommer dagen efter utan att vi kan behålla den service som lantbrevbäringen ger. Det gör att vi kan få varor utkörda hela vägen hem utan extra kostnad. Att den servicen upprätthålls är klart viktigast framöver, den är mycket viktigt för att vardagen ska fungerar för oss på landsbygden”, sa Staffan Nilsson.

Postlagsutredaren Kristina Jonäng höll med om att det är väldigt viktigt att säkra att lantbrevbärarlinjerna finns kvar framöver. Enligt Jonäng visar undersökningar som gjorts att det absolut viktigaste för medborgarna när det gäller posten är inte att försändelserna kommer fram fort utan att det är tillförlitligt. Den synpunkten delades även av riksdagsledamöterna Teres Lindberg (S) och Magnus Oscarsson (KD). 

”Jag upplever att för de stora flertalet är det oväsentligt om det tar en eller två dagar för ett brev att komma fram”, sa Teres Lindberg.

”Det viktigaste är att leveransen sker den dag som är överenskommen. Tillförlitlighet är det centrala.” 

Det lagstadgade kravet säger att 85 procent av alla förstaklassbrev ska vara framme senast dagen efter, ett krav som PostNord i dag med marginal överträffar. Utredningen föreslår istället att kravet ska vara att 95 procent av breven ska vara framme efter två dagar, något som gör att PostNord inte längre behöver använda flygtransporter, vilket leder till mindre koldioxidutsläpp och lägre kostnader.  

”Även om kravet på övernattbefordran tas bort kommer de flesta breven fortfarande komma fram dagen efter inom varje region, och det gäller framförallt samhällsviktig information som exempelvis kallelser till läkarbesök”, sa Håkan Ericsson, koncernchef PostNord. 

Utredningens andra förslag gäller det pristak som gör att PostNord inte kan höja portot mer än inflationen. Utredningen föreslår att pristaket ska medge viss kompensation för fallande brevvolymer. Håkan Ericsson menade att det är märkligt att det finns ett pristak på en tjänst som allmänheten i genomsnitt lägger 160 kronor på om året. Men om det trots allt ska finnas ett pristak så måste det vara betydligt mer transparent än det förslag som nu ligger, en ståndpunkt som Staffan Nilsson delade. 

”De beräkningar som är framtagna och som föreslås ligga till grund för en ny pristaksmodell är ju mer komplicerade än Einsteins relativitetsteori”, sa Staffan Nilsson. 

Postlagsutredningen har också fått i uppdrag att titta närmare på förutsättningarna för samdistribution av post och morgontidningar, som skulle innebära att posten delas ut en dag senare än i dag på morgonen tillsammans med dagstidningar. Varken Teres Lindberg eller Magnus Oscarsson ville tvinga PostNord till detta.

”Jag tycker det i grunden är olustigt när postverksamheten ska rädda en döende bransch. Mediebranschen måste hitta sitt eget sätt att överleva”, menade Teres Lindberg.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:53