Viktigt för landsbygden

Ökad e-handel och en väl fungerande logistik i hela Sverige gör det möjligt att driva fram framgångsrika företag även utanför storstäder och underlättar vardagen för boende på landsbygden. "En lanthandel kan vara som ett ICA Maxi", sa ICA-gruppens VD Per Strömberg på ett av DI:s seminarier i Almedalen i går.

Ökad digitalisering, förändrade konsumentbeteenden och dess betydelse för svenska detaljhandelsföretag var temat när PostNord stod värd för ett av Dagens Industris seminarier i Almedalen under måndagen. Utöver PostNords koncernchef Håkan Ericsson medverkade Per Strömberg, VD ICA Gruppen, Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel, Patrik Rees, entreprenör inom e-handel, Mats Persson (L) ekonomisk-politisk talesperson, och Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet.

ICA-Gruppens VD Per Strömberg och PostNords VD Håkan Ericsson.

Trots den kraftiga tillväxt som svensk e-handel haft de senaste tio åren så menade Svensk Handels chefsekonom Jonas Arnberg att detaljhandeln kommer gå igenom en större omställning de närmaste tio åren än vad vi sett de senaste 50 åren.

”Svensk detaljhandel går igenom en enorm omställning just nu. Ökad e-handel innebär att handeln för första gången blir internationellt konkurrensutsatt. Det kommer ställa enorm press på lönsamheten och innebär till exempel att vi måste se helt nya avtal på arbetsmarknaden som tar höjd för att konsumenter nu handlar från hela världen, dygnet runt alla dagar i veckan”, menade Jonas Arnberg

Trots den ökade internationella konkurrensen som följer med digitaliseringen var panelen överens om e-handeln innebär mer möjligheter än hot, inte minst för att säkra en levande landsbygd. 

”E-handeln är ett mycket bra komplement till lanthandeln”, sa ICA-gruppens VD Per Strömberg. 

”En lanthandel kan vara som en ICA Maxi. Det ger boende i mindre orter tillgång till i princip ett lika brett sortiment som boende i storstäder.” 

Även PostNords koncernchef Håkan Ericsson framhöll de möjligheter e-handel och en väl fungerande logistik i hela landet innebär för landsbygden. 

”Vardagen för alla boende på landsbygden underlättas och en väl fungerande logistik gör det möjlighet att bedriva företag även utanför storstäder. Vi är måna om att upprätthålla en god postservice i hela Sverige även i framtiden, men det är viktigt att den nya postlag som nu är på gång blir flexibel för att möta framtidens krav”, sa Håkan Ericsson. 

Jonas Arnberg menade att på kommunalnivå så måste politikerna göra det lättare för företag att gå samman i kluster och inte, som i flera fall i dag, detaljstyra. Även Patrik Rees, grundare av Bygghemma.se, som i dag investerar i nya e-handelsföretag via bolaget E-business Partner, framhöll klusters betydelse för svensk e-handels framväxt. 

”Vi har själva tillhört Kalmarklustret inom svensk e-handel som fått fram flera av dagens framgångsrika e-handelsföretag. E-handeln i Sverige är väldigt decentraliserad, de flesta stora företag finns utanför Stockholm. Möjligheterna är stora att driva upp framgångsrika e-handelsföretag utanför storstäderna”, menade Patrik Rees.

Riksdagsledamöter Jennie Nilsson (S) och Mats Persson (L), e-handelsentreprenören Patrik Rees.

Mats Persson (L) och Jennie Nilsson (S) var båda positivt inställda till svenska företags förutsättningar att möta en den ökade internationella konkurrens som följer av digitalisering.  

”Den stora utmaningen för oss politiker är att inte lägga oss i för mycket. Vi ska inte göra jobbet, det ska näringslivet. Men vi kan skapa rätt förutsättningar”, sa Jennie Nilsson. 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:53