CSR

PostNord är en god samhällsaktör och därför är det särskilt viktigt att verksamheten präglas av god affärsetik. 

Företaget följer givetvis gällande lag, föreskrifter och generella regler inom branschen. Utöver detta tillämpar PostNord även flera externa regelverk som inte är lagstadgade, exempelvis FN:s Global Compact. Det innebär att koncernen ställer sig bakom och ska bedriva verksamheten i enlighet med tio särskilda principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 10:59