En levande landsbygd

Brevbäringen är en viktig samhällsservice, inte minst på landsbygden. I Sverige delar PostNords cirka 10 000 brevbärare varje vardag ut posten till fem miljoner hushåll och företag. Av dessa ligger cirka 760 000 utanför tätort och får sin post levererad av de cirka 1 700 lantbrevbärarlinjerna.

PostNords närvaro i hela Sverige är unik och lantbrevbäringen gör landsbygden levande. Oavsett var i landet man bor eller verkar är PostNord en leverantör av både brev och paket.

Under 2017 omsatte e-handeln nästan 67 miljarder kronor, vilket motsvarar 8,7 procent av den totala detaljhandeln. Nio svenskar av tio har handlat på nätet någon gång. Fyra av tio e-handelskonsumenter handlar på nätet minst en gång i månaden och ca 50 procent av e-handelskonsumenterna på mindre orter hade inte kunnat köpa sin senaste e-handlade vara i en butik i den kommunen där de bor. 

PostNords leveranser en förutsättning för att alla, i hela landet, ska kunna handla på webben. Näthandeln är populär i hela Sverige men de mest aktiva e-handlarna bor utanför tätorterna. Norrlänningarna är de som handlar mest online.

PostNords närvaro över hela landet gör att vi även kan erbjuda andra former av service.

Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:42