En postlag för framtiden – hur kan post- och paketservice i hela landet säkras framöver?

Den svenska postservicen har långa anor. PostNord är sedan 1600-talet den enda aktören med kapacitet att leverera post och paket till hela Sverige. Förutsättningarna för såväl PostNord som för företag och privatpersoner att verka och leva på svensk landsbygd förändras emellertid snabbt till följd av digitaliseringen. Kundernas behov av brev och paket ändras när det finns alltfler sätt att kommunicera på. Efterfrågan på post minskar, men ökar för paket. En ny postlag kommer att sätta ramarna för den samhällsomfattande postservicen framöver. I detta seminarium möts ansvariga politiker för att diskutera hur de anser att posttjänsterna ska regleras och utföras framöver.

Moderator: Willy Silberstein

Medverkande: Håkan Ericsson, koncernchef PostNord, Anna Möller Boivie, Managing Director Copenhagen Economics Stockholm, Dan Sjöblom, generaldirektör, PTS, Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), Anders Åkesson riksdagsledamot (C).

 

Senast uppdaterad: 2017-07-06 08:02