Svenskarna skickar allt färre brev

Vi skickar allt färre brev men desto fler paket i och med den växande e-handeln. Regelverket för postmarknaden ser däremot ut på ungefär samma sätt som innan internet slog igenom.

 

Brevmarknaden

PostNord har ansvar för postservicen i hela Sverige. Från år 1990 fram till internets genombrott kring millennieskiftet skickade vi ungefär tre miljarder brev per år. Sedan dess har över 50 procent av de volymerna övergått till digital kommunikation.

E-handeln växer

E-handeln växer och under 2018 omsatte den mer än 230 miljarder kronor bara i Norden. Därför ökar antalet paket och de blir allt viktigare för PostNord. Det är hård konkurrens och låga vinstmarginaler på marknaden för paket. Det ökande antalet paket är positivt för PostNord, däremot kompenserar de intäkterna inte för de minskade förtjänsterna på grund av färre skickade brev.

Föråldrade lagar och regler

De lagar och regler som styr PostNords förutsättningar togs fram för ett samhälle som såg helt annorlunda ut mot vad det gör idag. För tjugo år sedan fanns inte många alternativ till den fysiska postgången. Idag skickas allt färre brev, räkningar betalas elektroniskt och i stort sett all brådskande kommunikation sker digitalt. Trots detta är regelverket nästan oförändrat sedan innan internet slog igenom.

Senast uppdaterad: 2019-09-03 09:47