En ny postlag

Den svenska postlagen kommer från en tid när det inte fanns några alternativ till brevet. Med dagens digitala kommunikation ser verkligheten annorlunda ut. 

Fram till 1993 hade det statliga Postverket ensamrätt på att samla in och dela ut brev i Sverige. Det året blev Postverket Posten AB och konkurrens mellan olika operatörer blev möjligt.

Samma år fick Sverige sin första Postlag. Den har efter det ändrats några gånger. EU:s postdirektiv skapade den största förändringen. Alla länder i EU måste följa minimikraven i postdirektivet. Den svenska lagens krav är betydligt högre än EU:s krav.

Kraven på den samhällsomfattande posttjänsten kommer från en tid när det inte fanns några alternativ till den fysiska posten. Med dagens digitala kommunikation ser verkligheten annorlunda ut. PostNord vill gärna att reglerna anpassas till det samhälle som vi idag lever i. 

Två frågor är direkt avgörande:

  1. Pristaket på porto måste avskaffas för att kunna kompensera för ökade kostnader att hantera varje brev, när volymerna snabbt minskar
  2. Regleringen måste bli mer flexibel och mindre detaljrik så att den snabbt kan anpassas till accelererande brevvolymfall.
Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:53