Den samhällsomfattande posttjänsten

Regelverket kring de samhällsomfattande posttjänsterna ska garantera tillgång till grundläggande post- och pakettjänster för alla medborgare, företagare och organisationer i hela EU-området.

Det är viktigt att brev och paket kan skickas och tas emot över landsgränser. Alla medlemsstater ska därför garantera åtminstone den här miniminivån. De medlemsländer som vill, kan välja att lägga sig på högre nivåer.

EU-regler garanterar

Genom de här EU-reglerna garanteras Europas invånare tillgång till insamling och utdelning av postförsändelser som väger högst 2 kg, samt för postpaket som väger högst 10 kg. Den samhällsomfattande posttjänsten ska delas ut minst fem arbetsdagar i veckan. Av de inlämnande försändelserna ska 85 procent vara utdelade inom tre dagar från inlämning och 97 procent inom fem dagar, enligt EU:s minimiregler.

Sverige har högre nivå

Sverige har valt en betydligt högre nivå, med minst 85 procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran utdelade inom landet påföljande arbetsdag. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom tre arbetsdagar.

Nedanstående tabell visar EU:s miniminivå och de nu gällande kraven för svensk del.

  EU-krav

Svensk implementering

Brev

2 kg

20 kg

Postpaket

10 kg

20 kg

85% av 1:a-klassbreven utdelade inom 

3 dagar

1 dag

97% av 1:a-klassbreven utdelade inom 

5 dagar

3 dagar

Omfattningen på den samhällsomfattande posttjänsten

Regelverket för de samhällsomfattande posttjänsterna har tillkommit framförallt för att garantera tillgång till posttjänster till skyddsvärda grupper, privatpersoner och små- och medelstora företag. Men som regelverket idag är utformat ingår även exempelvis adresserad direktreklam, vilket innebär onödigt omfattande reglering. Vi föreslår därför att Sverige genomför samma förändring som Finland har gjort, där stora sändningar av post undantas, samtidigt som vanliga enstaka brev som skickas utan mängdrabatt fortfarande regleras.

Senast uppdaterad: 2018-02-19 11:01