Ett flexibelt regelverk

Framtiden är bara runt hörnet

Postmarknaderna genomgår stora förändringar i takt med att digital kommunikation tar över.

Det är viktigt att aktörer på postmarknaden har ett flexibelt regelverk att anpassa sig till. PostNord menar därför att lagstiftningen bör ses över och göras mindre detaljerad och mer flexibel. 

På så sätt skulle reglerna vara enklare att hålla uppdaterade, flexibla och bättre anpassade till ett samhälle som är förändras snabbt.

Senast uppdaterad: 2018-03-06 10:55