Övernattbefordran

PostNord ska dela ut minst 85 procent av alla 1:a-klassbrev senast dagen efter att det lagt på postlådan. 97 procent av breven ska vara framme inom tre dagar. 

När lagen antogs hade ungefär 10 procent av invånarna i Sverige tillgång till internet. De e-tjänster som fanns då var långt ifrån lika utvecklade som dagens. 

Antalet brev minskar

Behovet av att kunna skicka post snabbt har minskat drastiskt. Redan 2005 ifrågasatte en statlig utredning om dagens hårda krav var nödvändiga med tanke på att mycket tidskritisk kommunikation nu sker digitalt.  (Läs SOU 2005:5 Postmarknad i förändring).

Fem procent med flyg men 30 procent av utsläppen

Av alla brev som skickades 2015 skickades ungefär fem procent med flyg för att de skulle kunna delas ut dagen därpå. Flygtransporterna stod för mer än 30 procent av hela brevverksamhetens koldioxidutsläpp.

Dessutom är flygtransporterna dyra, uppemot 300-350 miljoner kronor per år. PostNord skulle också kunna vara med flexibla om andra transportsätt än flyg kan användas. Det skulle både spara pengar och minska risken för förseningar. 

Vi vill minska koldioxidutsläppen

PostNord tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. Att minska koldioxidutsläppen är ett av de viktigaste målen för PostNord.

Koncernens miljömål är att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020, jämfört med 2009 års nivå. Sedan 2009 har utsläppen minskat med nästan 23 procent. Det har gjorts bland annat genom att transporterna är mer effektiva, mer bränslesnåla fordon, fler elfordon och inköp av fossilfri el. Flyget är det transportslag som ger störst utsläpp.

Om kravet på övernattbefordran tas bort kan mycket av trafiken istället köras på järnväg eller väg. PostNords påverkan på miljön skulle då kunna minskas mycket.

Två nätter mer hållbart

Att ändra reglerna så att breven kan komma fram efter två dagar istället för en skulle inte påverka alla brev. Posten som samlas in i samma region som den ska delas ut skulle ändå delas ut efter en natt. Däremot kommer de brev som idag transporteras med hjälp av flyg istället fraktas med tåg i normalfallet och delas ut en dag senare jämfört med idag. Både de ekonomiska kostnaderna och utsläppen av koldioxid skulle kunna minskas mycket.

Även om A-posten skulle få delas ut efter två nätter istället för en skulle de flesta utskick från offentlig sektor delas ut som idag. Det gäller brev från kommuner och hälso- och sjukvård som i stor utsträckning är regional och därför kommer att delas ut efter en natt. 

 

Senast uppdaterad: 2017-09-19 10:50