Våra remissvar

PostNord är ett företag som ägs av den svenska och danska staten. I både Sverige och Danmark har PostNord samhällsuppdraget att dela ut post i hela landet. 

Koncernens funktion är viktig för att alla medborgare ska kunna få brev och paket levererade, oavsett bostadsort. Det är så klart även viktigt för ländernas företag att leveranser kan ske till alla mottagare.

PostNord har en ständig dialog med politiker, andra beslutsfattare och opinionsbildare. Det är en förutsättning för att verksamheten ska fungera men även kunna utvecklas. Bland annat svarar PostNord på remisser och lämnar på så sätt synpunkter på politiska förslag.


 

Nedan listas ett urval av PostNords remissvar i omvänd kronologisk ordning:

 

Senast uppdaterad: 2020-01-17 12:45