Hantering av personuppgifter och cookies

PostNord AB (publ) (”PostNord”) tar den personliga integriteten på allvar för våra besökare på denna webbplats. Vi tar ansvar för att eventuella personuppgifter som behandlas av PostNord används endast för avsedda ändamål, samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning. 

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Denna integritetspolicy är generell för PostNords webbplats. Om ytterligare integritetspolicys publiceras på webbplatser som hanteras av dotterbolag eller andra juridiska personer inom PostNord-koncernen, ska dessa ha företräde i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas i syfte att tillhandahålla dig information och tjänster som du begärt, samt för marknadsföring, försäljning, utveckling och uppföljning. Vi kommer inte överlämna några personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, annat än till dotterbolag eller andra juridiska personer inom PostNord-koncernen.

Enligt gällande lagstiftning om personuppgiftsskydd, har du rätt att få information om, och rättelse av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

PostNord är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt lagstiftningen om integritetsskydd i den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Respektive dotterbolag eller andra juridiska personer inom PostNord-koncernen är var för sig dessutom personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter, enligt nationell lagstiftning om personuppgiftsskydd.

PostNord tar inte ansvar för efterlevnaden av den personliga integriteten på externa webbplatser utanför PostNord-koncernen som denna webbplats kan ha länkar till.

Om du har några frågor angående behandling av personuppgifter hos PostNord är du välkommen att kontakta oss.

PostNord AB (publ)
Personuppgiftsombudet
105 00 Stockholm

Cookies

PostNords webbplats postnord.com (“Webbplatsen”) använder cookies.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och, vid senare besök, hämtas från besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program och syftar ofta till att förbättra användbarheten på en webbplats. Postnord använder cookies för att mäta statistik och för att genomföra användarundersökningar. Dessutom förekommer applikationscookies för att temporärt lagra information inom ramen för vissa av Postnords digitala tjänster.

För ytterligare information om cookies, se www.minacookies.se.

Cookies på Webbplatsen

Webbplatsen använder två typer av cookies; så kallade persistenta cookies och sessionscookies. Den persistenta cookien, som sparas under en längre tid på din dator efter att webbläsaren stängs, används för övervakning och loggning av webbtrafik och trafikmönster mellan din dator och Webbplatsen. Sessionscookien, som raderas automatiskt efter att webbläsaren stängs, används för att optimera laddning och cachning av webbsidor på din dator.

Vi använder följande cookies på Webbplatsen:
Namn: Google Analytics
Cookies från Google Analytics används för att beräkna besökarstatistik på Webbplatsen.
Dessa heter:
__utma
__utmz
__utmb
__utmc
__utmz

De sessionscookies som används är:
- hhclickref
- s_sess
- ASP.NET SessionId

Övriga cookies:
- hhclickarea

Detta utgör en beskrivning av de cookies som används på Webbplatsen. Om Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som också använder cookies är dessa inte beskrivna här.
Vi använder även så kallade web beacons, vilket är små transparenta bildfiler, i syfte att övervaka webbtrafik och trafikmönster mellan din dator och Webbplatsen.

Samtycke till användning av cookies

Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation får cookies endast användas med användarens samtycke.Du kan själv ange om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker Webbplatsen, anses du därigenom ha lämnat sitt samtycke till sådan användning.

Om du inte samtycker till användandet av cookies när du besöker Webbplatsen kan du antingen deaktivera användningen av cookies i din webbläsare, eller sluta använda Webbplatsen. Om du väljer att deaktivera användningen av cookies i din webbläsares inställningar, kan detta medföra att de tjänster och funktioner som finns på Webbplatsen inte kommer att fungera som avsett.

För eventuella frågor kring cookies kan du kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2018-01-22 11:42