Bokslutskommuniké 2015

Hög förändringstakt i en utmanande omvärld.

Läs mer här

120 miljoner

paket transporterade PostNord under 2014.

Läs mer om vår verksamhet

Hållbarhet

40 % ska våra koldioxidutsläpp minska med till 2020.

Om oss

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation och logistik.