Delårsrapport januari-juni 2015

Fortsatt fokus på tjänsteerbjudanden och långsiktig lönsamhet

Läs rapporten här

120 miljoner

paket transporterade PostNord under 2014.

Läs mer om vår verksamhet