Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Tydlig strategi för ett samlat nordiskt helhetserbjudande.

Läs rapporten här

120 miljoner

paket transporterade PostNord under 2014.

Läs mer om vår verksamhet

Om oss

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation och logistik.