Bokslutskommuniké 2014

Verkställande av strategi, ny organisation och kostnadseffektivisering präglade året.

Läs rapporten här

110 miljoner

paket transporterade PostNord under 2013.

Läs mer om vår verksamhet

Om oss

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation och logistik.