Delårsrapport januari-mars 2015

Säkerställande av långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft

Läs rapporten här

120 miljoner

paket transporterade PostNord under 2014.

Läs mer om vår verksamhet