Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Tydlig strategi för ett samlat nordiskt helhetserbjudande.

Läs rapporten här

120 miljoner

paket transporterade PostNord under 2014.

Läs mer om vår verksamhet