110 miljoner

paket transporterade PostNord under 2013.

Läs mer om vår verksamhet