Delårsrapport januari-september 2014

Fokus på tjänsteerbjudanden och kostnadseffektivitet fortgår

Läs rapporten här

110 miljoner

paket transporterade PostNord under 2013.

Läs mer om vår verksamhet