Delårsrapporten första kvartalet 2016

Fortsatt på rätt väg med fokus på heltäckande nordiska lösningar och anpassning av produktionsmodellen.

Läs mer här

23 procent

PostNords minskning av koldioxidutsläppen 2009-2015.

Läs mer om vår verksamhet

Hållbarhet

40 % ska våra koldioxidutsläpp minska med till 2020.

Om oss

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation och logistik.