Delårsrapport januari-juni 2014

Fortsatt fokus på kundanpassade lösningar och kostnadseffektivitet

Läs rapporten här

110 miljoner

paket transporterade PostNord under 2013.

Läs mer om vår verksamhet