Finansielle mål

Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år. De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014

Område Nøgletal

Resultat 31. dec. 2016

Mål

Lønsomhed

Forrentning af operativ kapital

-12,1%

10,5%

Kapitalstruktur

Nettogældsætningsgrad

5%

10 - 50 %

Udbyttepolitik

Udbytte

2016: Intet udbytte
2015: Intet udbytte

40-60% af årets resultat.

Sidst opdateret: 17-03-2017 10:12