Finansielle mål

Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år. De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen 2014

Område Nøgletal

Resultat 2017

Mål

Lønsomhed

Forrentning af operativ kapital

-1,6%

10,5%

Kapitalstruktur

Nettogældsætningsgrad

3%

10 - 50 %

Udbyttepolitik

Udbytte

2017: Intet udbytte
2016: Intet udbytte

40-60% af årets resultat.

Sidst opdateret: 14-03-2018 13:17