Personalegoder og pension

Tænker du på din fremtid? Og tænker du på, hvad du som medarbejder bliver tilbudt af personalegoder?

Det gør vi i PostNord. Vi tænker både i nutid og fremtid.

Vi tænker i nutid
Vi lægger os i selen for at have gode løn- og ansættelsesvilkår. Vi tilbyder arbejdsrelaterede personalegoder.

Vi tænker i fremtid
Vi har attraktive pensionsordninger, for vi ved, at økonomisk sikkerhed i alderdommen er vigtig for os alle.

Vi giver dig tryghed
Gennem et arbejdsliv kan det ske, at arbejdet ikke har førsteprioritet i en periode. Fra det glædelige ved at blive forældre til den alvorlige sygdom, som kræver længere behandling og restitution. Med loven som grundlag har du hos os sikret ret til barsel og anden orlov. 

Vil du vide mere? Så se under spørgsmål/svar, hvor du kan finde viden om pension, forsikringer, personalegoder og personalerabatter.

Spørgsmål/svar

Hvilke pensioner findes som medarbejder i PostNord?

Der er gode pensionsordninger i PostNord. I PostNord Danmark er virksomhedens bidrag mellem 12-20%. Hvilken procentsats og pensionskasse afhænger af, hvilken faglig organisation som har forhandlingsretten.

Hvilke forsikringsordninger findes som medarbejder i PostNord? 

Vi ønsker at PostNord er et sikkert sted at arbejde og PostNord er arbejdsmiljøcertificeret. Derudover er du som medarbejder dækket i arbejdstiden af arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring og tjenesterejseforsikring. Derudover indbetaler vi til gruppelivsforsikring for dig som medarbejder. Udbetaling fra forsikringen kan komme på tale ved særlig alvorlig sygdom, såkaldt kritisk sygdom, samt ved dødsfald. I sidstnævnte tilfælde udbetales en separat erstatning til de efterladte.

Hvilke personalegoder findes i PostNord?

Fleksibel lønpakke for HK- og AC-medarbejdere indenfor sundhed, forsikring, tablets, telefoner, bredbånd og offentlig transport.

Sidst opdateret: 16-03-2017 11:02