Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge

Spørgsmål/svar

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest får om rekruttering, og hvordan det er at arbejde i PostNord.

Her finder du information om PostNords rekrutteringsproces.

Fakta om PostNord

I hvilke lande driver PostNord forretning?
PostNord er en fusion af de nationale postvirksomheder i Sverige og Danmark. Udover Danmark og Sverige finder du også PostNord i Norge og Finland, hvor vi primært udfører logistikopgaver. Derudover har vi mindre aktiviteter i andre europæiske lande.

Hvor mange medarbejdere arbejder i PostNord?
Vi er over 28.500 medarbejdere i PostNord. 

Hvor ligger hovedkontoret for PostNord?
Det ligger i Solna, som er en forstad til Stockholm i Sverige.
Mere om vores hovedkontor Arken >

Arbejd i PostNord

Hvilke typer jobs er der i PostNord?
Mange af vores jobs er som chauffør, postbud og produktionsmedarbejder. Til vores specialistfunktioner har vi brug for mange forskellige kompetencer blandt andet indenfor forretningsudvikling, IT, e-handel, økonomi, logistik, kommunikation, procesoptimering, digitale løsninger, miljø, produktionsudvikling, human ressources, projektledelse, salg og markedsføring samt ledelse. 

Kan jeg aflevere en uopfordret ansøgning?
Vi gemmer ikke uopfordrede ansøgninger. Du finder en opdateret liste over vores ledige stillinger på https://www.postnord.com/da/karriere/

Kan jeg se alle ledige jobs på jeres hjemmeside?
Ja, vi slår alle vores ledige stillinger op på https://www.postnord.com/da/karriere/arbejd-hos-os

Hvilke udviklingsmuligheder findes i PostNord?
Vi har 28.500 medarbejdere fordelt i de nordiske lande og vi er dermed en meget stor organisation med mange mulige karriereveje for dem, der ønsker at udvikle sig i PostNord enten inden for deres nuværende område eller en anden del af forretningen. Hvis du har viljen og det rette ”drive”, vil vi støtte din fortsatte udvikling!

Læs mere om udviklingsmuligheder her: https://www.postnord.com/da/karriere/arbejd-hos-os/udviklingsmuligheder

Hvilke personalegoder findes i PostNord?
Som medarbejder i PostNord har du adgang til en række attraktive personalegoder og medarbejderrabatter. Der er personalegode, som alle medarbejdere kan gøre brug af, og der er nogle, der er kan tilpasses individuelt. Det betyder, at du kan vælge imellem forskellige personalegoder, der passer til dine behov og ønsker.

Alle medarbejdere bliver tilbudt et stort udbud af aktiviteter og tilbud indenfor områderne ferie, idræt, kultur og wellness gennem Personalestiftelsen PostNord Plus. Besøg www.postnordplus.com for at få mere at vide. 

Pension og forsikring

Medarbejdere i Danmark

Hvilke pensioner findes som medarbejder i PostNord?
Der er gode pensionsordninger i PostNord. I PostNord Danmark er virksomhedens bidrag mellem 20%. Hvilken procentsats og pensionskasse afhænger af, hvilken faglig organisation som har forhandlingsretten.

Hvilke forsikringsordninger tilbyder PostNord sine medarbejdere i Danmark?
Vi ønsker at PostNord er et sikkert sted at arbejde og PostNord er arbejdsmiljøcertificeret. Derudover er du som medarbejder dækket i arbejdstiden af arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring og tjenesterejseforsikring. Derudover er du omfattet af en gruppelivsforsikring, enten via din pensionsordning eller via indbetaling fra PostNord. Udbetaling fra forsikringen kan komme på tale ved særlig alvorlig sygdom, såkaldt kritisk sygdom, samt ved dødsfald. I sidstnævnte tilfælde udbetales en separat erstatning til de efterladte.

For akademikere og kontraktansatte findes ligeledes en helbredssikring.

Medarbejdere i Sverige

Har I en erhvervspension som en del af jeres kollektive overenskomster i Sverige?
Som medarbejder i PostNord i Sverige kan du benytte erhvervspension som en del af den kollektive overenskomst. Det kan blive betragtet som udskudt løn, hvilket betyder, at du vil få mere end den normale folkepension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Erhvervspension er noget, som PostNord betaler i tillæg til det, du vil modtage i folkepension, og det du selv har sparet op til pension. Størstedelen af selskaberne i PostNord abonnerer på ITP-P planen, som adskiller sig en smule fra den traditionelle ITP plan, fx hvad angår aldersgrænser. Siden den 1. januar 2009 har PostNords erhvervspension under ITP-P været opdelt i to kategorier: Defineret-fordelspension (ITP-P kategori 2) for dem, der er født i 1978 eller tidligere, og defineret-premiumpension (ITP-P kategori 1) for dem, der er født i 1979 eller senere og for alle timelønnede medarbejdere uafhængigt af alder.

Hvad er en PostNord familiepension?
Efterlevende fra en medarbejder i enhver af koncernens svenske selskaber kan modtage familiepension. Det samme gælder for efterlevende fra pensionerede medarbejdere. Familiepensionsplanen er en form for kollektiv forsikring, der er funderet i ITP-P pensionsaftalen. Familiepensionsplanen er forsikret via SPP.

Hvad er PostNord Pensionsstiftelse?
PostNord Pensionsstiftelse er en fond, der håndterer pensionsforpligtelser på vegne af de svenske selskaber i PostNord koncernen.

Hvilke forsikringsordninger tilbyder PostNord sine medarbejdere i Sverige?
Som PostNordmedarbejder i Sverige drager du fordel af en substantiel grundlæggende dækning. Her er nogle eksemper:

Handicap pension: Erhvervspensionen ITP-P repræsenterer en udvidelse af din dækning i tilfælde af sygdom, der giver medarbejderen adgang til handicap pension efter en kvalificeringsperiode på 90 dage.

Efterlevers forsikringsdækning:  Via Postnord drager du fordel af en Koncern Livsforsikring, TGL-P. Via denne forsikring vil din efterlevende samlever/ægtefælle modtage en engangssum ved din død.

Ulykkes- og erhvervsskader: I arbejdstiden er du dækket af en arbejdsskadeforsikring (TFA). Forsikringen dækker også under rejsen til og fra arbejde (ulykker under pendling). Forsikringen er aftalt med AFA Försäkring. Du kan også tegne en udvidet dækning ved at lave en frivillig ulykkes forsikring.

Frivillig koncern forsikring: Såsom livsforsikring, engangssum medicinsk forsiking, sygdomforsikring, ulykkesforsikring og forsikring af børn.

Virksomheder inden for PostNord-koncernen

Mange af de oplysninger, du læser under karrieresiden, gælder for hele koncernen, mens andre oplysninger kun vedrører koncernvirksomheden. Nedenfor har du links til vores forskellige virksomheder med specifikke oplysninger, der gælder i disse lokale virksomheder.

PostNord Sverige

PostNord Danmark  

PostNord Norge

PostNord Finland

PostNord Strålfors

Direct Link

Virksomhedspræsentation

Vores virksomhedspræsentation giver dig et overblik over, hvem vi er, og hvad vi laver. Pdf'erne er tilgængelige på fem sprog.

Download vores virksomhedspræsentation >