Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Karriere / Arbejde hos os

Personalegoder, pensioner og forsikringer

Her kan du læse om, hvilke personalegoder, pensioner og forsikringer du får tilbudt, når du er ansat i PostNords koncernfunktioner. Vores medarbejdere er primært stationeret i Sverige og Danmark. Derfor er nogle personalegoder landespecifikke. De er beskrevet herunder.

Personalegoder – Vi tænker på din aktuelle situation

Som ansat i PostNord bliver du tilbudt gode løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsrelaterede personalegoder og personalerabatter.

Personalefonden PostNord Plus er en af vores personalegoder. Fonden tilbyder et rigt udvalg af aktiviteter og tilbud inden for ferie, sport, kultur og wellness. Besøg postnordplus.com for at få mere at vide.

Pensioner – Vi tænker på din fremtid

Pension – Ansatte i Sverige

Overenskomstmæssig arbejdsmarkedspension – Vi har en overenskomstmæssig arbejdsmarkedspension, fordi vi ved, at økonomisk tryghed i alderdommen er vigtig for os alle. Arbejdsmarkedspensionen kan sammenlignes med udskudt løn, der sikrer, at du får mere end folkepensionen, når du forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedspensionen er det, PostNord udbetaler ud over det, du får udbetalt som folkepension og fra din egen pensionsopsparing. For langt de fleste virksomheder i PostNord gælder ITP-P (arbejdsmarkedspension for privatansatte tjenestemænd), der er lidt anderledes end den almindelige ITP-ordning, bl.a. hvad angår aldersgrænsen. Fra 1. januar 2009 er PostNords aftale om arbejdsmarkedspension, ITP-P, delt i to afdelinger: Ydelsesbaseret pension (ITP-P afdeling 2) for medarbejdere, der er født i 1978 eller tidligere, og bidragsbaseret pension (ITP-P afdeling 1) for medarbejdere, der er født i 1979 eller senere, og for alle timelønnede medarbejdere uanset alder.

Familiepension – Efterladte efter ansatte i koncernens svenske virksomheder kan få familiepension. Det gælder også efterladte efter tidligere ansatte, der er gået på pension. Familiepensionen er en kollektiv forsikring baseret på pensionsaftalen ITP-P, afd. 2. Familiepensionen er tegnet i forsikringsselskabet SPP.

Pensionsstiftelsen – Postens Pensionsstiftelse forvalter og sikrer pensionsforpligtelser for selskaberne i PostNord. Læs mere her (på svensk).

Pension – Ansatte i Danmark

Der er gode pensionsordninger til vores koncernmedarbejdere i Danmark. Her er virksomhedens bidrag 12-20 pct. Procentsats og pensionsfond afhænger af, hvilken faglig organisation der har forhandlingsretten.

Forsikring – Vi tilbyder tryghed under din ansættelse

I løbet af ens arbejdsliv kan det ske, at arbejdet i en periode ikke har førsteprioritet. Det kan skyldes alt muligt lige fra, at man får børn, til alvorlig sygdom, der kræver langvarig behandling eller fravær fra arbejdet. Du kan takket være vores overenskomster i sådan en periode føle dig tryg og fokusere på det, der er vigtigt for dig.

Forsikringer – Ansatte i Sverige

Som ansat i PostNord har du en solid grundlæggende dækning. Den består bl.a. af:

  • Sygepension – Arbejdsmarkedspensionen ITP-P forbedrer din dækning i tilfælde af sygdom med ret til sygepension efter 90 dages karenstid.
  • Dækning af efterladte – Du har via PostNord en gruppelivsforsikring for medarbejdere (TGL-P). Din efterlevende ægtefælle/samlever og dine børn modtager et engangsbeløb fra denne forsikring, hvis du dør.
  • Ulykker og arbejdsskader – I arbejdstiden er du dækket af en arbejdsskadeforsikring (TFA). Forsikringen dækker også, når du er på vej til og fra arbejdspladsen (færdselsulykke). Forsikringen er tegnet i AFA Försäkring. Du kan også udvide dækningen ved at supplere med en frivillig ulykkesforsikring.
  • Frivillige gruppeforsikringer – som f.eks. livsforsikring, sygekapitalforsikring, sygeforsikring, ulykkesforsikring og børneforsikring.

Forsikringer – Ansatte i Danmark

Vi ønsker, at PostNord skal være en sikker arbejdsplads. Som ansat er du i arbejdstiden dækket af arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring og tjenesterejseforsikring. Vi betaler også en gruppelivsforsikring for dig som medarbejder. Udbetaling fra forsikringen kan komme på tale ved særlig alvorlig sygdom, såkaldt kritisk sygdom, og ved dødsfald. I sidstnævnte tilfælde udbetales der en særskilt erstatning til de efterladte.

Vil du vide mere?

Under Spørgsmål og svar finder du yderligere oplysninger om pensioner, forsikringer og andre personalegoder.

Arbejdsmiljø

Med medarbejdere og produktionsapparat som det daglige omdrejningspunkt, er arbejdsmiljø vigtigt for os.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet om vores rekruttering.