Spring navigation over og søg
People by PostNord

Terminalen, der passer på miljøet

Lokalerne opvarmes med jordvarme, og der bruges grøn el til den energibesparende belysning. Den nye terminal i Tammerfors bidrager til målet om et fossilfrit PostNord.

FINLANDS TREDJESTØRSTE by er smukt beliggende på en smal landtange mellem to indsøer: Näsijärvi og Pyhäjärvi. Der har PostNord bygget en splinterny terminal. Den er ikke kun moderne, miljøvenlig og velplanlagt – det er også første gang, PostNord har sin egen sorteringsterminal i Finland.– Tidligere var aktiviteterne placeret i en underleverandørs lokaler. Den nye terminal giver os fuld kontrol over hele leverings-kæden, siger Jaakko Hermikoski, der er regional driftschef.

ANTALLET AF MEDAR-BEJDERE vil på sigt stige fra 15 til ca. 30, og en af de nye fordele er en hurtigere og bedre maskinsortering.– Vi kan nu håndtere op til 5.000 pakker i timen. Maskinen aflæser, vejer og sorterer pakkerne og sender dem i den rigtige retning, inden de transporteres og leveres til den rigtige adres-se, forklarer Jaakko.Alt i alt har terminalen bidraget til mere effektiv drift og mindre håndtering af pakkerne.

ANTALLET AF MEDAR-BEJDERE vil på sigt stige fra 15 til ca. 30, og en af de nye fordele er en hurtigere og bedre maskinsortering.– Vi kan nu håndtere op til 5.000 pakker i timen. Maskinen aflæser, vejer og sorterer pakkerne og sender dem i den rigtige retning, inden de transporteres og leveres til den rigtige adres-se, forklarer Jaakko.Alt i alt har terminalen bidraget til mere effektiv drift og mindre håndtering af pakkerne.– Arbejdet er hurtigere og nemmere, og antallet af menneskelige fejl falder også takket være sorteringsmaskinen, fortæller regionschef Marcus Hydén.

TERMINALEN I Ta m m e r-fors er ikke kun hurtig – den er også grøn. Bygningen har fået Green Building Council Finlands BREEAM-certi-ficering med karakteren Meget god. Det betyder, at virksomheden bidrager til PostNords mål om at være fossilfri i 2030.– Terminalen opvarmes med jordvarme, der bruges grøn el til den miljøvenlige LED-belysning, og termina-len er forberedt til oplad-ning af el-biler med henblik på fremtidige investeringer, siger Jaakko.

Desuden bruges der lufttæpper til at sikre, at så lidt varme som muligt går til spilde. Terminaldørene er også monteret med lufttæpper, der minimerer energitab ved lastning.– Der er ingen varmespild, når lastbilerne bakker op til terminalen, og det gør også arbejdet behageligere for de medarbej-dere, der arbejder i en varm terminal, siger Marcus.