Varemærket

PostNord AB er moderselskab i den fælles koncern, som er etableret på baggrund af sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB

Moderselskabet fik i 2009 det midlertidige navn Posten Norden. Koncernen har som en del af processen med at integrere de to postvirksomheder arbejdet på at skabe et fælles, internationalt anvendeligt varemærke. Beslutningen om at skifte navn til PostNord blev taget på generalforsamlingen den 15. april 2011.

Vi skal med Norden som hjemmemarked være den førende aktør inden for kommunikation og logistik i Nordeuropa. Vi skal være det naturlige valg, når noget skal sendes til, fra og i Norden. En stærk og tydelig aktør har brug for et stærkt og tydeligt varemærke.

PostNords nye logo er et grafisk udtryk for vores stræben efter at være en tidløs, moderne og nordisk virksomhed. Grundlaget for formen udspringer af funktionalismens idéer om, at formen følger funktionen. Det er en modernistisk tanke, hvor man opnår rene, funktionelle former ved at fjerne tidstypiske detaljer.

Sidst opdateret: 12-03-2014 14:51