Vårt miljöansvar

PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen och därmed även våra kunders miljöbelastning.

Minskad miljöbelastning innebär inte bara ett positivt bidrag till samhället, det är samtidigt en konkurrensfördel för såväl koncernen som våra kunder.

PostNord skapar värde genom att effektivt hantera och distribuera fysiska och digitala försändelser, som når mottagaren på ett effektivt sätt. Huvuddelen av PostNords uppdrag omfattar således transporter av brev, varor och gods från en punkt till en annan. Koldioxidutsläpp från transporter står för den största delen av koncernens miljöpåverkan. Minskad förbrukning av fossila drivmedel hör därför till PostNords högst prioriterade initiativ för att nå det långsiktiga utsläppsmålet.

Koncernens långsiktiga miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40% under perioden 2009-2020. Hittills har utsläppen minskat 32 procent. Minskningen har åstadkommits tack vare insatser inom flera områden såsom inköp av grön el i fler delar av verksamheten, ökad inblandning av biodrivmedel i diesel och samlokalisering av verksamheter. Införandet av den integrerade produktionsmodellen har redan börjat bidra till minskningen.

Miljömål

Minska koncernens klimatpåverkan

  • Mål: Minska CO2-utsläppen med 40% 2009–2020
  • Utfall 2017: Minskning med 32 % sedan 2009
Senast uppdaterad: 2018-05-08 13:24