Miljöanpassade produkter och tjänster

Som ett led i vårt miljöarbete och för att möta efterfrågan erbjuder vi en rad miljöanpassade tjänster till våra kunder:

Vi kan redovisa Kund- och tjänstespecifik miljödata till de kunder som önskar det.

Till våra svenska kunder erbjuder vi ”Klimatekonomiskt Varubrev”, ”Klimatekonomisk Posttidning”, ”Klimatekonomisk direktreklam” och ”Klimatekonomiskt eBrev”. Produkterna innebär att kunden tar ansvar för att miljöanpassa produktionen, enligt fastlagda kriterier, samt att vi klimatkompenserar för distributionen och garanterar flygfri transport.

Till våra danska kunder erbjuder vi ”Pakker med omtanke”, och ”Brev med omtanke” där klimatkompensation ingår.

 

Läs mer om miljötjänster i Sverige

Miljötjänster i Danmark

Senast uppdaterad: 2019-10-30 09:38