Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2009-02-09 12:00

Välkommet klartecken för historisk postfusion

​09 feb 2009

Det svenska Näringsdepartementet och danska Transportministeriet har nu undertecknat det slutliga aktieägaravtalet om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Det innebär att processen med att få fusionen prövad av berörda konkurrensmyndigheter nu kan påbörjas.

– Det är naturligtvis mycket välkommet med ägarnas slutliga klartecken för samgåendet. Nu följer konkurrensprövningen av samgåendet och arbetet med att forma den gemensamma organisation som ska ta vara på affärsfördelarna och realisera de synergieffekter som samgåendet skapar, säger Lars G Nordström, VD och koncernchef Posten AB.

Den gemensamma koncernen kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 anställda. Svenska staten kommer att äga cirka 60 procent av kapitalet och den danska staten kommer att äga cirka 40 procent av kapitalet. Rösterna fördelas 50/50 mellan den svenska och danska staten. CVC kommer därmed inte att ingå som ägare i den gemensamma koncernen. Huvudkontoret kommer att ligga i Solna.

– Det här är en historisk fusion mellan två stora nationella postföretag. Den gemensamma koncernen ger oss ökad konkurrenskraft för att möta de tilltagande utmaningarna på kommunikations- och logistikmarknaderna. Därmed säkras förutsättningarna att upprätthålla en förstklassig och konkurrenskraftig meddelande- och paketförmedling i de båda länderna samtidigt som positionerna i övriga Norden stärks, säger Lars G Nordström.

Avsiktsförklaringen om ett samgående mellan Posten och Post Danmark undertecknades den 1 april 2008. Samgåendet godkändes av Sveriges Riksdag den 18 juni och av Folketinget i Danmark den 12 juni. Nästa steg är ett formellt godkännande i det danska Folketingets finansutskott samt att samgåendet prövas av relevanta konkurrensmyndigheter. SEB Enskilda och Mannheimer Swartling har varit rådgivare till Posten.

Vid frågor kontakta:

Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med ungefär 30 000 medarbetare och en omsättning på över 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2009-02-09 12:00