32 procent mindre koldioxid

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 32 procent 2009-2017.

Vårt miljöansvar

Till vår senaste delårsrapport

Nya affärsuppgörelser, fortsatt omställning och kvalitetsfokus under andra kvartalet.

Läs vår delårsrapport

Läs om vårt sociala ansvar

Vårt sociala ansvar

Om oss

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation och logistik. 

Hållbarhet

40 % ska våra koldioxidutsläpp minska med till 2020.