Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens ledning genom att regelbundet övervaka verksamheten och säkerställa lämplig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll. 

Styrelsen beslutar om strategier och mål samt fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttring av verksamheter.

Information om möten och närvaro

PostNords styrelse består av: 

Christian Jansson

Styrelseordförande
Medlem ersättningskommittén och revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseordförande sedan 2018, och medlem i ersättningskommittén sedan 2018

Född: 1949

Utbildning: Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Xaga Surgical AB

Tidigare erfarenheter: Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris

Tidigare styrelseuppdrag: Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Christian Frigast

Vice styrelseordförande
Ordförande ersättningskommittén

Uppdrag i styrelsen: Vice styrelseordförande sedan 2018, samt medlem i ersättningskommittén sedan 2018 och ordförande sedan 2020

Född: 1951

Utbildning: Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.)

Andra uppdrag: Ordförande i Axcel Management A/S, tankesmedjan Axcelfuture, Danmarks Skibskredit Holding A/S, Aktive Ejere (Active Owners Denmark) och Bestyrelsesforeningen (The Board Leadership Society of Denmark). Vice ordförande i Pandora A/S och Axcel Advisory Board. Styrelsemedlem Danmarks Skibskredit, EIFO (The Export and Investment Fund of Denmark), Nordsøfonden, CBS Executive Fonden, Nissens.

Tidigare erfarenheter: Managing Partner of Axcel Management A/S

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2018, samt medlem i revisionskommittén sedan 2018

Född: 1958

Utbildning: Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A

Utbildning: Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard

Andra uppdrag: Styrelseledamot Lindab International AB, Lantmännen samt Raizen S.A

Tidigare erfarenheter: koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och cfo för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group, samt styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden, Icabanken, iZettle AB, NESTE Corporation

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot
Medlem ersättningskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2020, samt medlem i ersättningskommittén sedan 2020

Född: 1967

Utbildning: Dipl.ing., Köpenhamns Tekniska Universitet, MBA IMD Business School

Andra uppdrag: Global Head of Pharma Technical Operations (EVP), Hoffmann - La Roche AG, Switzerland

Tidigare erfarenheter: olika chefspositioner inom Novo Nordisk A/S bland annat med ansvar inom Diabetes Finished Products Manufacturing, varuförsörjning och upphandling, finans och IT samt bland annat logistikchef, Olicom A/S och olika tekniska positioner inom United Parcel Service och Intel Inc.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild 

Peder Lundquist

Styrelseledamot
Ordförande revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2017, samt medlem i revisionskommittén sedan 2017

Född: 1970

Utbildning: MSc statsvetenskap

Andra uppdrag: CEO, Chief Executive Officer vid Danmarks Export and Investment Fund, medlem av styrelsen och revisionskommitteen, Evida

Tidigare erfarenheter: Avdelningschef på Finansdepartementet och Klimat- och Energidepartementet Danmark, Kontorschef Koncern- och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EU-representation i Bryssel

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Till profil på LinkedIn

Hillevi Engström

Styrelseledamot 
Medlem ersättningskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2022, samt medlem i ersättningskommittén sedan 2022

Född: 1963

Utbildning: Kriminalinspektör, utbildning i krisberedskap för högre befattningshavare, Försvarshögskolan och MSB; utbildning i förändringsarbete i staten, Handelshögskolan i Stockholm; IRMA, mentorprogram för kvinnliga chefer; Fristående kurser inom bland annat juridik och arbetsmarknadskunskap

Andra uppdrag: VD på Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag

Tidigare erfarenheter: förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund samt kommundirektör i Upplands Väsby kommun, styrelseledamot i DINA Försäkringar AB; ledamot i Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun, Ordförande i Sollentunahem AB; Biståndsminister; Arbetsmarknadsminister; riksdagsledamot; Nationell samordnare mot våldsbejakande terrorism

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Jenny Lahrin

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

Uppdrag i styrelsen: Styrelseledamot sedan 2023, och medlem i revisionskommittén sedan 2023

Född: 1971

Utbildning: Jur. kand. från Uppsala universitet, LLM från University of Amsterdam och EMBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i SBAB Bank AB, V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, Saminvest AB. Ämnesråd på Regeringskansliet.

Tidigare erfarenheter: Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB.

Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Ladda ner högupplöst bild

Arbetstagarledamöter

Daniel Hansen

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO
 • Styrelseledamot sedan 2021
 • Suppleant 2017–2019
 • Född 1980
 • Anställd i PostNord sedan 1999
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Sandra Svensk

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO
 • Styrelseledamot sedan 2017
 • Suppleant 2015–2017
 • Född 1977
 • Anställd i PostNord sedan 1995
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Theresia Dissel

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av ST
 • Styrelseledamot sedan 2024
 • Född 1963
 • Anställd i PostNord sedan 1979
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Suppleanter

 

Jess Sloth Hansen

Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO, representerar 3F Post

 • Suppleant sedan 2020

 • Född 1963

 • Anställd i PostNord sedan 1988

 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Per­-Arne Lundberg

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av ST, representerar SACO

• Suppleant sedan 2019

• Född 1956

• Anställd i PostNord sedan 2008

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

 

Dzevad Ramic

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av SEKO, representerar 3F Post

• Suppleant sedan 2019

• Född 1975

• Anställd i PostNord sedan 2000

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0