Om oss

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Under 2018 levererade PostNord 3,3 miljarder brev och försändelser, 171 miljoner paket till Nordens 27 miljoner invånare och två miljoner företag.

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik.

PostNord är vårt gemensamma varumärke och i kombination med de välkända postsymbolerna erbjuder vi post- och kommunikationstjänster i Sverige och Danmark.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. PostNord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. 

PostNord i siffror 2018

37,7

SEK mdr. omsättning

129 msek

Justerad EBIT

30 000

medarbetare

7 000

utlämningsställen i hela Norden

3,3

miljarder brev och andra försändelser

171

miljoner paket

E-handel

Låt oss göra dig ännu bättre på e-handel.

Logistik

Låt oss ta hand om logistiken.

Reklam

Marknadsför ditt företag med
reklam.

Affärskommunikation

Välj brevtjänst efter dina behov.

Servicelogistik

Lokal distribution och intern posthantering.