Om oss

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Under 2019 levererade PostNord 2,9 miljarder brev och försändelser, 179 miljoner paket till Nordens invånare och företag.

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik.

PostNord är vårt gemensamma varumärke och i kombination med de välkända postsymbolerna erbjuder vi post- och kommunikationstjänster i Sverige och Danmark.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. PostNord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. 

PostNord i siffror 2019

38,3

SEK mdr. omsättning

541 msek

Justerat rörelseresultat, justerad EBIT

>8 000

utlämningsställen/ombud och Collect-in-store i Norden

–36%

minskade koldioxidutsläpp sedan 2009

95,9%

sammanvägd leveranskvalitet paket

28 627

medarbetare (FTE)

179

miljoner paket

2,9

miljarder brev och andra försändelser

E-handel

Låt oss göra dig ännu bättre på e-handel.

Logistik

Låt oss ta hand om logistiken.

Reklam

Marknadsför ditt företag med
reklam.

Affärskommunikation

Välj brevtjänst efter dina behov.

Servicelogistik

Lokal distribution och intern posthantering.