Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-09-29 12:49

Lars Idermark efterträder Lars G Nordström som VD för Posten Norden

Styrelsen för Posten Norden har utsett Lars Idermark till ny VD och koncernchef. Lars Idermark, 53 år, är idag koncernchef för Kooperativa Förbundet, KF.

Lars Idermark efterträder Lars G. Nordström som VD och koncernchef för Posten Norden, den nordiska kommunikations- och logistikkoncern som bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark och svenska Posten AB.

Lars Idermark är idag VD och koncernchef för Kooperativa Förbundet. Han har tidigare bland annat varit VD för Andra AP-fonden, ställföreträdande koncernchef för vårdkoncernen Capio och vice VD för Föreningssparbanken och dessförinnan Föreningsbanken. Lars Idermark har en lång bakgrund inom lantbrukskooperationen där han bland annat varit VD för LRF Holding. Han är också sedan i våras styrelseordförande för Swedbank.

Lars G. Nordström tillträdde när Posten Norden bildades sommaren 2009. Han var dessförinnan under cirka ett år VD för svenska Posten AB med uppgift också att leda samgåendet och bildandet av Posten Norden.

Lars Idermark kommer att tillträda efter årsskiftet.

Styrelseordförande Fritz H. Schur:

- Med sin utomordentliga erfarenhet och starka engagemang har Lars G. Nordström gjort ett utmärkt arbete i genomförandet av samgåendet av två nationella postkoncerner och etablerandet av Posten Norden samtidigt som effekterna av den ekonomiska krisen parerats. Han lämnar nu befattningen helt enligt vår tidigare överenskommelse.

- Vi har i Lars Idermark rekryterat en person med rätt erfarenhet och bakgrund för att leda Posten Norden. Lars Idermark har en genuin affärsmässig och finansiell bakgrund kopplad med erfarenhet från samhällsnära sektorer. Detta tillsammans med hans drivkraft och resultatfokus ger honom rätt egenskaper att leda Posten Norden.

 

CV Lars Idermark

VD och koncernchef Posten Norden från 2011.

 Född 1957. Master of Business Administration, Uppsala Universitet.

Nuvarande befattning

- Verkställande direktör och koncernchef, Kooperativa Förbundet Ek. för.

Tidigare befattningar

- Verkställande direktör, Andra AP-fonden

- Ställföreträdande verkställande direktör och koncernchef, Capio AB

- Vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör och koncernchef, FöreningsSparbanken AB (Swedbank)

- Ekonomi- och finansdirektör och vice verkställande direktör, Föreningsbanken AB

- Verkställande direktör och koncernchef, LRF Holding AB

 Styrelseuppdrag

 

- Styrelseordförande, Swedbank samt ordförande i styrelsens Kompensationsutskott och Risk- och kapitalutskott

- Styrelseledamot, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

 

 

 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-09-29 12:49