Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-01-27 12:00

Posten Norden väljer Logica som strategisk Outsourcingpartner

​27 jan 2010

Logica övertar utveckling och förvaltning av SAP och andra applikationer för 47 500 användare  

Logica, Sveriges ledande IT-tjänstföretag, har tecknat ett avtal med Posten Norden om att överta utveckling och förvaltning av SAP och andra applikationer för 47,500 användare. Genom avtalet, som är tecknat för fem år, övergår cirka 280 av Posten Nordens medarbetare till Logicas verksamhet i Sverige och Danmark. Logica övertar också ansvaret för underleverantörskontrakt som motsvarar cirka 150 heltidskonsulter.

Logica's starka lokala närvaro i Norden i kombination med ett innovativt koncept för Application Management och en omfattande SAP kompetens, var viktiga framgångsfaktorer i den här affären. De medarbetare som genom avtalet övergår till Logica innebär en värdefull förstärkning till Logicas verksamhet och innebär att relationen med Posten Norden ytterligare kan fördjupas. Lokala och internationella resurser kommer att samverka i leveransen genom Logica's Blended Delivery modell för att säkra både god kvalitet och hög kostnadseffektivitet. Med fokus på kontinuerlig förbättring hjälper Logica Posten Norden att sänka sina kostnader och öka kvaliteten i sin tjänsteleverans.

-          Affären har en viktig roll för realiserandet av ett flertal synergieffekter som identifierats inom IT-området efter bildandet av Posten Norden. Genom att överlåta utveckling och förvaltning av våra applikationer kommer vi att i större grad kunna fokusera på vår kärnverksamhet och erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och innovativa lösningar säger Joss Delissen, CIO på Posten Norden. Efter en grundlig process har vi valt Logica som partner. De har bevisat att de har kapacitet och erfarenhet att både hantera övertagandet av berörda medarbetare och samtidigt leverera en kostnadseffektiv lösning med hög kvalitet.

-          Det är oerhört glädjande att Posten Norden valt oss som strategisk partner och avtalet innebär också att vi stärker vår position inom Outsourcing i Norden, säger Crister Stjernfelt, CEO Logica Nordic. Det här åtagandet ger oss möjlighet att utveckla vår kapacitet och vårt erbjudande inom Application Management, speciellt inom SAP, men det ger oss också möjlighet att fördjupa vår relation med ett av de ledande företagen i den Nordiska marknaden. Jag är också mycket glad över att få välkomna nya medarbetare till Logica, tillsammans ska vi säkerställa hög kvalité och kostnadseffektivitet i den framtida leveransen till Posten Norden.

Övertagandet sker från och med den 3 maj 2010 och innebär att cirka 140 av Posten Nordens medarbetare övergår till Logicas verksamhet i Sverige och cirka 140 medarbetare övergår till Logicas verksamhet i Danmark.

 

Om Posten Norden
Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se

 

Om Logica
Logica är ett ledande internationellt it-tjänstföretag. Företaget har 40 000 medarbetare varav cirka 9000 i Norden. Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av it- och affärsprocesser. Genom att arbeta nära våra kunder möjliggör vi förändringar som leder till ökad effektivitet och snabbare tillväxt. Med djup branschkunskap, hög it-kompetens och internationell leveransförmåga stärker vi våra kunders konkurrenskraft. Logica är noterat både på London-börsen och på Euronext i Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Mer information finns på www.logica.se 

Presskontakter:

Joss Delissen, CIO Posten Norden via Posten Norden Medierelationer, tfn: +46 8 231010

Crister Stjernfelt, CEO Logica Nordic, tfn: +46 8 671 9270, e-post: crister.stjernfelt@logica.com

Stefan Gardefjord, VD, Logica Sverige, tfn: +46 8 6711100, e-post:stefan.gardefjord@logica.com  

Anna Carlson, PR-Manager Logica Sweden, tfn: +46 733 980119, e-post: anna.carlson@logica.com


Senast uppdaterad: 2010-01-27 12:00