Koncernen Posten Norden byter namn till PostNord

2011-05-17 15:44

Idag byter koncernen och moderbolaget Posten Norden namn. Det nya namnet är PostNord. Övriga varumärken, bland dem Posten, Post Danmark och Strålfors, kvarstår som idag.

Efter samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S fick koncernen det tillfälliga namnet Posten Norden AB. Sedan samgåendet har målsättningen varit att införa ett permanent och internationellt gångbart namn för koncernen. På koncernens årsstämma den 15 april 2011 fattades beslut om att moderbolaget Posten Norden AB ska byta namn till PostNord AB.

PostNord gestaltas genom ett ordmärke och ett grafiskt uttryckssätt. Ordmärket kan laddas ned via länken nedan.

Last updated: 2011-05-17 15:44