Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-04-05 15:00

Posten Norden tecknar nya avtal om telefoni och datakommunikation

En av de senaste årens största upphandlingar i Norden för telefoni och datakommunikation är nu avslutad. Posten Norden tecknar avtal med TeliaSonera om telefoni och med TDC om datakommunikation inklusive videokonferenslösningar. De nya kommunikationslösningarna ska ge Posten Norden en koncerngemensam plattform för att uppnå kostnadseffektivitet och kvalitetssäker telefoni och datakommunikation.

Med de nya avtalen får Posten Norden enhetliga, effektiva och standardiserade kommunikationslösningar. Ett viktigt mål i upphandlingen har också varit att få färre leverantörer. Avtalen är på fyra år med option på förlängning och omfattar utifrån nuvarande volymer cirka 125 MSEK per år och avser koncernens verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Avtalen innehåller inga volymgarantier.

TeliaSonera blir Posten Nordens leverantör av telefoni, det vill säga fast IP-telefoni, mobilt samt inköp av telefoner. Posten Norden har idag cirka 10 000 fasta abonnemang/anknytningar och cirka 35 000 mobila abonnemang/anknytningar. Utifrån dessa volymer omfattar avtalet för telefoni cirka 80 MSEK per år.

Leverantör till Posten Nordens WAN- och videokonferenslösningar blir TDC. Posten Norden har idag cirka 4 000 WAN-förbindelser och cirka 30 videokonferenslösningar. Med det som utgångspunkt omfattar avtalet för datakommunikation cirka 45 MSEK per år.

- De nya koncerngemensamma lösningarna för telefoni- och datakommunikation är ytterligare en i raden av de synergieffekter som möjliggjorts inom IT-området efter bildandet av Posten Norden. Efter en samlad nordisk upphandling får vi nu ännu fler koncerngemensamma nordiska lösningar samtidigt som vi blir mer kostnadseffektiva och uppnår ökad driftsäkerhet. Genom våra ökade möjligheter till videokonferenser ökar vi dessutom vår miljöeffektivitet, säger Joss Delissen, CIO Posten Norden.


Senast uppdaterad: 2011-04-05 15:00