Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-09-02 13:29

PostNord avyttrar Strålfors Identification Solutions

PostNord AB renodlar verksamheten mot affärskommunikation inom affärsområdet Informationslogistik och avyttrar det av Strålfors AB ägda Strålfors Identification Solutions. Det sker genom att Strålfors AB och EsonPac Holding AB låter ett nystartat och gemensamt ägt bolag, EsonPac Group AB, förvärva aktierna i Strålfors Identification Solution och EsonPac. Affären skapar en av de ledande förpackningskoncernerna i Norden.

PostNords affärsområde Informationslogistik består av två divisioner: Strålfors Information Logistics och Strålfors Identification Solutions (”SIS”). Affärsområdets kärnverksamhet återfinns inom divisionen Strålfors Information Logistics som genererar större delen av affärsområdets omsättning samt sysselsätter de flesta anställda. Den andra divisionen, SIS, består bland annat av Strålfors tidigare affärsområde Etikett. SIS bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Norge samt Schweiz. SIS årsomsättning uppgick 2010 till 572 MSEK och antalet anställda är cirka 340.

Avyttringen görs inom PostNord i syfte att fokusera affärsområde Informationslogistiks verksamhet på kärnaffären, som omfattar lösningar för affärskommunikation som print och kuvertering, personalisering av plastkort, tjänster för elektronisk informationsöverföring, Fulfilment (tredjepartslogistik) samt tjänster för optimering av kunders informationsflöden.

Avtalet som tecknats mellan PostNords dotterbolag Strålfors AB och Eson Pac Group AB och gör EsonPac Group till ägare av både SIS och förpackningsföretaget Eson Pac AB. Därmed skapas en ledande aktör i Norden inom kartongförpackningar, etiketter, bruksanvisningar och booklets. Eson Pac Group får en omsättning på över SEK 1 miljard och kommer att sysselsätta cirka 550 medarbetare. Strålfors kommer att kvarstå som delägare under en kort tid i Eson Pac Group AB.

- Vi är väldigt nöjda med att en industriell lösning har hittats som innebär att SIS nu får en ägare där verksamheten tillhör kärnaffären. För PostNord innebär affären ytterligare ett steg mot att renodla verksamheten inom Informationslogistik mot kärnaffären, som är affärskommunikation”, säger Per Samuelson, chef för affärsområde Informationslogistik och VD för Strålfors.


Senast uppdaterad: 2011-09-02 13:29