Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2011-10-03 09:54

Viveca Bergstedt Sten lämnar PostNord

Efter nio år som chefsjurist i Posten AB och, från samgåendet, PostNord kommer Viveca Bergstedt Sten att söka nya utmaningar utanför koncernen. Viveca Bergstedt Sten lämnar sin befattning 31 oktober 2011.

PostNords HR-direktör Palle Juliussen övertar tills vidare chefsskapet också för koncernfunktionen Juridik. Till Palle rapporterar Jens Heurlin som ansvarig för den danska delen av funktionen och Jessica Karlberg Lagrelius som tills vidare tar ansvaret för den svenska delen av verksamheten.

- Det har varit mycket spännande att vara med om det dansksvenska samgåendet och bygga upp en affärsjuridisk stab samt ta sig an de regulatoriska frågorna i den nya koncernen. Vi har nu en modern svensk och dansk postlag på plats, vilket var en viktig milstolpe, och tiden är mogen för ett personligt skifte, säger Viveca Bergstedt Sten.

- Viveca har under mer än nio år gjort utmärkta insatser som chefsjurist först i svenska Posten AB och från samgåendet i PostNord. Särskilt samgående mellan de nationella postkoncernerna och förändringarna av de regulatoriska regelverken i såväl Sverige som Danmark har ställt stora krav på juristfunktionen. Jag har den största förståelse för att Viveca nu väljer att söka nya utmaningar utanför koncernen, säger koncernchef Lars Idermark.

 


Senast uppdaterad: 2011-10-03 09:54