Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-08-29 08:30

Delårsrapport januari - juni 2012: Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet

April - juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 487 (9 711) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -179 (211) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 127 (290) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -151 (154) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -1,9 (2,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 1,3 (3,0)%.

Januari - juni 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 480 (19 743) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 114 (631) MSEK.
 • Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick till 769 (804) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 59 (498) MSEK.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,6 (3,2)%.
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 3,9 (4,1)%.

VD och koncernchef Lars Idermarks kommentar

PostNords nettoomsättning minskade med 2 procent under det andra kvartalet 2012. Försäljningsutvecklingen återspeglade framförallt den förväntade och fortsatt kraftiga substitutionen till digitala alternativ till brev. Utvecklingen påverkades positivt av de förvärv vi har genomfört i enlighet med koncernens strategi.

Vår koncern är i en fas av stora omställningar under 2012 och 2013, som syftar till att säkra framtida lönsamhet inom brevaffären och att utveckla logistikaffären. Vi genomför för närvarande genomgripande effektiviseringar och investeringar på många håll i verksamheten. Rörelseresultatet för det andra kvartalet belastas därför med betydande omstruktureringskostnader, totalt om drygt 300 MSEK. Före omstruktureringskostnader och engångseffekter uppgick koncernens sammantagna rörelsemarginal för det första halvåret 2012 till närmare 4 procent. Detta trots en utmanande marknad med makroekonomisk osäkerhet och substitution.

Brevaffärens utveckling präglades av brevvolymminskningarna, som totalt uppgick till 7 procent i kvartalet. Minskningarna på respektive marknad ligger på förväntad nivå. Utvecklingen bekräftar behovet av fortsatta kostnadsminskningar för att säkra lönsamheten.

Strålfors uppvisar nu ett positivt rörelseresultat, både före och efter omstruktureringskostnader. De åtgärder vi har genomfört, för att renodla och effektivisera Strålfors verksamhet, har gett resultat.

Inom logistikverksamheten fortsätter vi att genomföra vår strategi att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande kapacitet samt växa under lönsamhet. Koncernens logistikaffär i Norge utvecklas starkt och även verksamheten i Sverige utvecklas väl. På paketområdet ökar våra volymer, men vi har fortsatta utmaningar med hård konkurrens i Danmark. Inom våra andra logistikområden har vi bland annat förstärkt vår position inom tredjepartslogistik genom slutförandet av förvärvet av en av Nordens största aktörer inom området.

Under kvartalet har vi även etablerat nya finansieringskällor i form av ett certifikatprogram och ett obligationsprogram. De ger oss ökad flexibilitet i finansieringen av omställningar och fortsatta förvärv.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2012-08-29 08:30