Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-11-01 13:01

Harlem Transport är nu en del av PostNord

PostNord har idag slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i logistikföretaget Harlem Transport AS. Verksamheten ingår i PostNords räkenskaper från och med idag som en del av affärsområde Logistik. Förvärvet ger ett komplement till PostNords befintliga verksamhet i Norge och stärker ytterligare koncernens position på den växande norska logistikmarknaden.

Harlem Transport är ett välrenommerat transport- och logistikföretag i Norge. Företaget erbjuder primärt tjänster för transport av partigods inom fyra områden; dagligvaruhandel, industri, shipping samt retur och avfall. Företaget har en stark ställning som logistikleverantör till dagligvarubranschen och har avtal med ett antal större aktörer i branschen. Harlem Transport omsatte 2011 292 MNOK. Antal anställda uppgick till 211 personer.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

- Vi hälsar både kunder och anställda välkomna till PostNord. Harlem Transport är ett välskött företag med solid kompetens. Nu stärker vi ytterligare vår position på den växande norska logistikmarknaden, inte minst inom dagligvaruområdet, säger Henrik Höjsgaard, chef för PostNords affärsområde Logistik.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2012, kl 13.00 CET.


Senast uppdaterad: 2012-11-01 13:01