Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-12-11 08:30

Lars Idermark lämnar PostNord

Vid ordinarie sammanträde med styrelsen för PostNord har Lars Idermark meddelat att han lämnar befattningen som verkställande direktör och koncernchef.

Lars Idermark utsågs 2010 till VD och koncernchef för PostNord. Han lämnar nu befattningen för att tillträda som verkställande direktör och koncernchef för skogskoncernen Södra. Tidpunkt för Lars Idermark avgång från PostNord fastställes senare.

Fritz H. Schur, styrelseordförande för PostNord, kommenterar:

- Lars Idermark har gjort fantastiska insatser under de snart två år som han verkat i PostNord. Under Lars Idermarks ledning har den koncernstrategi som nu implementeras i koncernen utarbetats samtidigt som både omfattande kostnadseffektiviseringar och viktiga framtidssatsningar i form av investeringar och företagsförvärv genomförts

- Jag har förståelse för Lars Idermarks beslut och hans motiv att gå till Södra men jag beklagar naturligtvis hans beslut. Vi inleder omgående rekryteringen av en efterträdare.

Lars Idermark kommenterar:

- Det är aldrig riktigt rätt tillfälle att byta arbete. Arbetet i PostNord har varit kolossalt stimulerande och jag har ett oerhört bra samarbete med styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, ledning och medarbetare. PostNord befinner sig nu i en intensiv omställningsfas där vi utifrån vår nyligen fastställda koncernstrategi arbetar med att anpassa vår mailaffär till nya förutsättningar samtidigt som vi utvecklar vår logistikaffär. Jag kommer naturligtvis att sakna att inte slutföra detta arbete.

- Jag har tidigare suttit i Södras styrelse i mer än tio år. Skogsindustrin ligger mig mycket varmt om hjärtat. Efter mer än 25 år i näringslivet i Stockholm och Göteborg är det också positivt att Södras huvudkontor ligger i Växjö nära mitt hem varför min omfattande pendling kan upphöra. Allt detta gjorde att jag inte kunde tacka nej till möjligheten att leda Södra.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2012, kl 08:30 CET.


Senast uppdaterad: 2012-12-11 08:30