Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-11-13 08:36

Paketverksamheten omorganiseras i Danmark

PostNord kommer att överföra paketverksamheten inom affärsområde Logistik i Danmark till affärsområde Breve Danmark. Organisationsförändringen innebär en kraftsamling på den danska marknaden under varumärket Post Danmark för att möta ökad konkurrens på paketområdet i landet. Förändringen genomförs per den 1 januari 2013.

Under de senaste åren har PostNords paketverksamhet i Danmark utmanats av ökande konkurrens och prispress. PostNord överför nu ansvaret avseende paket avsända från företagskunder (B2B och B2C) från affärsområde Logistik, till affärsområde Breve Danmark. Därmed får Breve Danmark ansvaret för såväl brev som paket i Danmark, vilket förstärker möjligheterna att effektivisera och tydliggöra det samlade erbjudandet och stärker PostNords konkurrenskraft på marknaden.

Omorganisationen innebär ingen förändring av koncernens strategi vars huvudinriktning är tillväxt under lönsamhet inom logistik samt omställningar för att försvara lönsamheten i brevverksamheten.


Senast uppdaterad: 2012-11-13 08:36