Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-09-13 15:00

PostNord emitterar obligationer om 2 miljarder SEK

PostNord AB har idag genomfört en emission av obligationer om totalt 2 miljarder SEK. Obligationslånen är 5-åriga och förfaller den 20 september 2017. Det ena lånet om 1 miljard SEK löper med en fast ränta på 3,125% och det andra lånet om 1 miljard SEK löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR + 150 räntepunkter.

Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som etablerades i juni 2012 och som syftar till att ge koncernen ökad flexibilitet i finansieringen av omställningar och fortsatta förvärv. Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Transaktionen genomfördes gemensamt av SEB och Danske Bank. Obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2012, 15:00 CET.


Senast uppdaterad: 2012-09-13 15:00