Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-11-22 13:58

PostNord emitterar obligationer om 540 MSEK

PostNord AB har idag genomfört en emission av obligationer om totalt 540 MSEK. Obligationslånen är 2,5-åriga och förfaller den 3 juni 2015. Det ena lånet om 150 MSEK löper med en fast ränta på 2,0 % och det andra lånet om 390 MSEK löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR +70 räntepunkter.

Emissionen har skett inom ramen för det Medium Term Note-program som etablerades i juni 2012 och som syftar till att ge koncernen ökad flexibilitet i finansieringen av omställningar och fortsatta förvärv. Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Transaktionen genomfördes av Nordea.

Obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2012, kl 13:50 CET.


Senast uppdaterad: 2012-11-22 13:58