Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-12-17 08:30

PostNord förvärvar Byrknes Auto i Norge

PostNord har idag tecknat avtal om förvärv av inkråmet i Byrknes Auto AS. Förvärvet stärker ytterligare PostNords position på den växande norska logistikmarknaden och i synnerhet inom termotransporter.

Byrknes Auto är en av Norges största termotransportörer. Företaget erbjuder primärt tjänster för fisk- och dagligvarutransporter. Byrknes Auto omsatte 2011 293,6 MNOK. Antalet anställda uppgick till cirka 100 personer.

PostNords logistikverksamhet i Norden omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

- Byrknes Auto har sedan flera år tillbaka etablerat en konkurrenskraftig verksamhet inom fisk- och dagligvarutransporter på Västlandet i Norge. Förvärvet innebär ytterligare en förstärkning av vår position på den växande norska logistikmarknaden, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

- Med de två senaste förvärven, av Harlem Transport och nu Byrknes Auto, tar vi en stark ställning i Norge inom termotransporter. Vi har eftersträvat att stärka vår position specifikt inom dagligvaror och fisk i Norge, då det ger oss bättre logistikbalanser och skapar möjligheter till ny organisk tillväxt, säger Robin Olsen, VD Tollpost Globe.

Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 december 2012, kl 08.30 CET.


Senast uppdaterad: 2012-12-17 08:30