Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-03-26 15:10

PostNord förvärvar Green Cargos tredjepartslogistik

PostNord AB och Green Cargo AB har tecknat avtal om att PostNord förvärvar Green Cargos dotterbolag Green Cargo Logistics AB med ingående fastighetsbestånd.

Green Cargo Logistics är Sveriges näst största företag inom tredjepartslogistik med en samlad lageryta på 260 000 m2 i moderna anläggningar i Stockholm, Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Green Cargo Logistics omsatte 2011 cirka en miljard kronor och redovisade ett rörelseresultat om 61 miljoner kronor. Green Cargo Logistics har under de senare åren genomgått en kraftig och lönsam expansion.

PostNord fastställde under slutet av 2011 sin koncernstrategiska inriktning vilken bland annat inrymmer fortsatt tillväxt inom logistikområdet. PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder kronor och har sin tyngdpunkt inom paket, pall och express. Förvärvet av Green Cargo Logistics innebär en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt.

- Green Cargo Logistics är en mycket välskött och lönsam verksamhet som helt stämmer med våra strategiska ambitioner inom logistikområdet. Verksamheten kommer att utgöra en bra grund för vår fortsatta utveckling inom tredjepartslogistiken, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

För Green Cargo innebär avyttringen av Green Cargo Logistics att resurser frigörs för utvecklingen av Green Cargos järnvägsverksamhet.

- Det här är en mycket bra affär för både Green Cargo och dotterbolaget Logistics. Green Cargo får resurserna att utveckla vår järnvägslogistik och bredda vårt erbjudande till det transportberoende svenska näringslivet. Tredjepartslogistiken får en stark ägare som kan investera i deras fortsatta tillväxt, säger Mikael Stöhr, VD och koncernchef för Green Cargo.

Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik. Affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard kommer att bli styrelseordförande för det förvärvade bolaget. Bolaget kommer senare att namnändras.

Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande.


Senast uppdaterad: 2012-03-26 15:10