Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2012-09-14 15:38

PostNord förvärvar Harlem Transport i Norge

PostNord AB har tecknat avtal om kontant förvärv av 100 procent av aktierna i logistikföretaget Harlem Transport AS. Förvärvet ger ett komplement till PostNords befintliga verksamhet i Norge och stärker ytterligare koncernens position på den växande norska logistikmarknaden.

Harlem Transport är ett välrenommerat transport- och logistikföretag i Norge. Företaget erbjuder primärt tjänster för transport av partigods inom fyra områden; dagligvaruhandel, industri, shipping samt retur och avfall. Företaget har en stark ställning som logistikleverantör till dagligvarubranschen och har avtal med ett antal större aktörer i branschen. Harlem Transport omsatte 2011 292 MNOK. Antal anställda uppgick till 211 personer.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

- Vi fortsätter att genomföra vår strategi genom att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande logistikkapacitet i Norden. Förvärvet av Harlem Transport ger ett viktigt komplement till vår framgångsrika logistikverksamhet i Norge, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

- Harlem Transport är ett välskött företag med solid kompetens. Med förvärvet stärker vi ytterligare vår position på den växande norska logistikmarknaden, inte minst inom dagligvaruområdet, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 September 2012, kl 15.30 CET.


Senast uppdaterad: 2012-09-14 15:38